« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrové řízení pro obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ambul. péče, úvazek 0,4 - N.Bystřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190808074943481
kWi šicí! ©Rg£l© |lllllllllllllllll|l|llll|lll|l|lll|llilllllllllllllllllllllllllllllll
<br> KUCBXUOTLVZD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor zd ravotnictví
<br> Oddělení zdravotní správy U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 89681/2019
<br> Sp,zn.: OZDR 89122/2019/iiop SO Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: opoicerova©kraj—jihoceskycz Datum: X.8.2019
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje na návrh Města Nová Bystřice v souladu s ust.g 47 zákona č.48/1997Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb <.>
<br> Pro zdravotní pojišťovny: V Všeobecná zdravotní pojišťovna CR
<br> Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
<br> Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
<br> Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
<br> Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a zdravotnictví Zaměstnanecké pojišťovna Škoda
<br> Revírní bratrská pokíadna,zdravotní pojišťovna
<br> 1) Rozsah hrazených služeb: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,ambulantní péče,úvazek 0,4 území,pro které mají být služby poskytovány: správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Nová Bystřice
<br> 2) Lhůta pro podání nabídek: 17.září 2019
<br> 3) Místo pro podání přihlášek: Krajský úřad Jihočeského kraje,Odbor zdravotnictví,U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
<br> 4) Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,které jsou předmětem výběrového řízení: 1.11.2039
<br> Uchazeč,který nemá registraci nestátního zdravotnického zařízení nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb na území JČK je povinen dokázat,že je schopen ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpokiady pro poskytování zdravotních služeb v přísiušném oboru zdravotní péče (viz.bližší informace na webových stránkách Krajského úřadu Jčk,Odboru zdravotnictví 7 Informac...

Načteno

edesky.cz/d/3253199

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz