« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrové řízení pro obor zubní lékařství pro území Tábor, Č.Krumlov, J.Hradec, Písek, Č.Budějovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190805111437876
kim ai<Ý tmm |iiiiiiii|liliiiiiliiliiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiliiiiiliii
<br> l<UCBXO0TtH23 HHOČESKÝ KRAJ Odbor zdravotnictví
<br> Oddělení zdravotní správy U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 8920972019
<br> Sp.zn.: OZDR 8832112019/Iiop SO Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> E—mail: opolcerova©kraj-jihoceskycz Datum: X.8.2019
<br> \;
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje na návrh ČPZP vsouladu sust.% 47 zákona (5.48/1997Sb.o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb <.>
<br> gro zdravotní pojišťovny: Ceská průmyslová zdravotní pojišťovna
<br> 1) Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství území,pro které mají být služby poskytovány: okres Tábor,Český Krumlov,Jindřichův Hradec,Písek a České Budějovice
<br> 2) Lhůta pro podání nabídek: 16.září 2019
<br> 3) Místo pro podání přihlášek: Krajský úřad Jihočeského kraje,Odbor zdravotnictvi U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
<br> 4) Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,které jsou předmětem výběrového rízení: 1.10.2019
<br> Uchazeč který nemá registraci nestátního zdravotnického zařízení nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb na území JČK je povinen dokázat že je schopen ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového rízení splnit předpoklady pro poskytování zdravotních siužeb Vpříslušném oboru zdravotní péče (víz.bližší informace na webových stránkách Krajského úřadu Jčk Odboru zdravotnictví — Informace — výběrová řízení — vzory přihlášek do výběrového rízení ke stažení) TCÍŘíMÍWi-ÁY JIRA-ŠD JIH.Cícšiíi“ t" „ Odbor zdrovoin: civí
<br> U Zinmiho stadionu it;—SHB 370 75 České Budějovice rn
<br> JUDr.Věra Čížková vedoucí oddělení
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> identiňkátor DS: kdib3rr tel: 386 720 1L1 šči 70890650 eepodatelna: posta©l<raj-jihoceskv.cz fax: 386 ...

Načteno

edesky.cz/d/3253198

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz