« Najít podobné dokumenty

Obec Kozárovice - Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí - čj.. MeUPB 83137/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozárovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 1209 DUR-C.3.7-KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES_c.7-km_62_600-62_956.pdf (256.15 kB)
S
O
<br> 273
<br> MOST
<br> km
62,793
<br> S
O
<br> 101 D
25,5/120
<br> S
O
<br> 192.7 - S
7,5/40
<br> km 62,956 087
<br> D
4 L
<br> E
T
<br> Y
- Č
<br> IM
E
<br> L
IC
<br> E
D
<br> 4 M
IL
<br> ÍN
- L
<br> E
T
<br> Y
<br> S
T
<br> R
A
<br> K
O
<br> N
IC
<br> E
P
<br> R
A
<br> H
A
<br> DN1000
<br> Z
A
<br> LU
Ž
<br> A
N
<br> S
K
<br> Ý
p
<br> ot
ok
<br> ne
zp
<br> ev
ně
<br> ná
c
<br> es
ta
<br> ne
zp
<br> ev
ně
<br> ná
c
<br> es
ta
<br> DN800
<br> kab
elov
<br> ý m
ezn
<br> ík
<br> OT-
JČE
<br> (06
/6)
<br> jasa
nov
<br> é kř
oví
<br> OT
<br> DK
2/6
<br> D
N
<br> 5 0
0
<br> nále
tové
<br> dře
viny
<br> zpe
v <.>
<br> ploc
hazpe
<br> v <.>
<br> ploc
ha D
<br> N
3
<br> 00
<br> dl <.>
<br> ven
til
<br> ve s
kru
<br> ži
<br> bet.žlab
<br> bet.žlab
<br> bet.žlab
<br> nále
tové
<br> dře
viny
<br> nále
tové
<br> dře
viny
<br> živi
ce
<br> živi
ce
<br> živi
ce
<br> živi
ce
<br> nezp.cesta
<br> živi
ce
<br> nezpevněná ces
ta
<br> D
N
<br> 50
0
<br> DN 800
<br> 460
<br> 45
5
<br> 455
<br> 455
<br> 455
<br> 1527.36m
-0.6%
<br> 438.14m
1.7%
<br> km 63+017.944
R = 22000.000
<br> S
O
<br> 101
<br> S
O
<br> 333
<br> S
O
<br> 468
<br> S
O
<br> 304
<br> S
O
<br> 191
<br> S
O
<br> 273.1
<br> S
O
<br> 273.2
<br> S
O
<br> 192
<br> O
C
<br> H
R
<br> A
N
<br> N
É
<br> P
Á
<br> S
M
<br> O
D
<br> 4
<br> O
C
<br> H
R
<br> A
N
<br> N
É
<br> P
Á
<br> S
M
<br> O
D
<br> 4
<br> k.ú
<.> H
<br> o
ro
<br> sed
ly
<br> k.ú
<.> L
<br> ety
<br> 391
/3
<br> 391/4
<br> 391
/1
<br> 391
/1
<br> 391/4
<br> 391
/2
<br> 1232
<br> 123
5/1
<br> 3
<br> 123
5/1
<br> 0
<br> 123
5/1
<br> 1
<br> 123
5/9
<br> 123
5/1
<br> 123
5/2
<br> 123
5/3
<br> 416
/1
<br> 123
5/4
<br> 123
5/5
<br> 123
5/6
<br> 123
5/8
<br> 362
/2
<br> 359
/10
<br> 361
/9
<br> 361
/8
<br> 122
7/1
<br> 361
/7512
<br> /3
<br> 361
/1
<br> Nad
ska
<br> lkam
i
<br> V k
eblí
<br> ch
<br> Nad
ska
<br> lkam
i
<br> 106
<br> 118
3
<br> 113
4/6
<br> 9
113
<br> 4/7
1
<br> 113
4/7
<br> 7
<br> 112
5/2
<br> 112
8/1
<br> 11
3 4
<br> / 9
1
<br> 112
9/2
<br> 113...
1 1209 DUR-C.3.6-KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES_c.6-km_61_000-62_956.pdf (609.61 kB)
SO 209
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> P
O
<br> L
N
<br> Í C
E
<br> S
T
<br> U
<br> km 61,290
<br> SO 27
1
<br> M
O
<br> S
T
<br> km 62
<,> 117
<br> SO 27
2
<br> P
R
<br> O
P
<br> U
S
<br> T
E
<br> K
<br> km 62
<,> 272
<br> SO 273
<br> M
O
<br> S
T
<br> km 62,793
<br> SO 15
7B - P
<br> 4,0/30
<br> SO 157A - P
4,0/20
<br> SO 138 - S 7,5/60
<br> SO 101 D 25,5/120
<br> SO 192.7 - S 7,5/40
<br> km
62,956 087
<br> D4 LETY - ČIMELICE
<br> D4 MILÍN - LETY
<br> PRAHA
<br> STRAKONICE
<br> km
61.125
<br> km
61.245
<br> km
62.427 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km
62.427 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> ARMO
VANÝ
<br> SVAH
<br> VLEVO
dl.120
<br> m
<br> O
T
<br> -D
K
<br> O
T
<br> -V
O
<br> D
A
<br> O
T
<br> -D
K
<br> směr PR
AHA (ZA
<br> LUŽANY
)
<br> ka
be
<br> lo
vý
<br> m
ez
<br> ní
k
<br> O
T
<br> -J
Č
<br> E
(0
<br> 6/
6)
<br> za
ne
<br> se
no
<br> za
ne
<br> se
no
<br> žl
ab
<br> žl
ab
<br> O
T
<br> -J
Č
<br> E
(0
<br> 6/
4)
<br> O
T
<br> +k
ab
<br> el
ov
<br> ý
m
<br> ez
ní
<br> k-
JČ
<br> E
(2
<br> /2
)
<br> O
T
<br> -D
K
<br> (2
/2
<br> A
)
<br> O
T
<br> -v
od
<br> a
<br> ka
m
<br>.d
l <.>
<br> ja
sa
<br> no
vé
<br> k
řo
<br> ví
<br> O
T
<br> D
K
<br> 2
/6
<br> DN50
0
<br> ná
le
<br> to
vé
<br> dř
ev
<br> in
y
<br> zp
ev
<br> <.>
<br> pl
oc
<br> ha
zp
<br> ev
<.>
<br> pl
oc
<br> ha
<br> DN 30
0
<br> dl
<.>
<br> ve
nt
<br> il
<br> ve
s
<br> kr
už
<br> i
<br> be
t.ž
<br> lab
<br> be
t.ž
<br> lab
<br> be
t <.>
<br> žl
ab
<br> ná
le
<br> to
vé
<br> dř
ev
<br> in
y
<br> ná
le
<br> to
vé
<br> dř
ev
<br> in
y
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ne
zp
<br>.c
es
<br> t a
<br> zp
ev
<br> ně
ná
<br> p
lo
<br> ch
a
<br> D
N
<br> 80
0
<br> ne
zp
<br> <.>
<br> ne
zp
<br> ev
ně
<br> ná
c
<br> es
ta
<br> bo
d-
<br> G
P
<br> S
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ne
z p
<br> ev
ně
<br> n á
c
<br> es
ta
<br> DN500
<br> ne
zp
<br> <.>
<br> D
N
<br> 60
0
<br> ži
v...
1 1209 DUR-C.3.5-KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES_c.5-km_59_300-61_000.pdf (627.43 kB)
SO 208
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> II
/6
<br> 04
<br> km 59,646
<br> SO 209
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> P
O
<br> L
N
<br> Í C
E
<br> S
T
<br> U
<br> SO 156 - P 4
<,> 0/30
<br> SO 15
7B - P
<br> 4,0/30
<br> SO 157A - P
4,0/20
<br> SO 101 D 25,5/120
<br> SO 101
D 25,5/
<br> 120
<br> SO
13
<br> 7 -
S 7
<br>,5/6
0
<br> SO 192.6 - S 7,5/40
<br> STRAKONICE
<br> PRAHA
<br> km
61.125
<br> km
61.245
<br> km
59.920 00
<br> P
D
<br> Z
M
<br> E
T
<br> E
O
<br> km
6 0.0 80 00
<br> Z
P
<br> I T
E
<br> P
L O
<br> M
Ě
<br> R
<br> km
60.2 26 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km
60.2 26 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km 59,225 - 59,360PŘEJEZD SDP dl.135m
<br> km 59,940 - 60,075
PŘEJEZD SDP dl.135m
<br> ARMO
VANÝ
<br> SVAH
<br> VLEVO
dl.120
<br> m
<br> D
N
<br> 45
0be
<br> t.ž
la
<br> b
<br> bet.žlab
betonová dlažba
<br> ži
vi
<br> ce
<br> el
ek
<br> tro
<br> el
ek
<br> tro
<br> m
ez
<br> ní
k-
<br> el
ek
<br> tr
o
<br> roz
pa
<br> dlý
be
<br> ton
ov
<br> ý ž
lab
<br> jím
ka
<br> be
to
<br> n
<br> DN500
<br> st
av
<br> id
lo
<br> so
ch
<br> a
S
<br> v <.>
Ja
<br> na
N
<br> ep
om
<br> uc
ké
<br> ho
<br> směr STRAKONICE (ZALUŽANY)ar
eá
<br> l V
O
<br> D
Á
<br> R
N
<br> Y
<br> DN
300be
<br> t.ž
la
<br> b
<br> be
t.ž
<br> la
b
<br> živi
ce
<br> O
T-
<br> D
K
<br> O
T-
<br> V
O
<br> D
A
<br> O
T-
<br> D
K
<br> V
Y
<br> S
ÍL
<br> A
Č
<br> živ
ice
<br> pan
elyD
<br> N4
00
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ži
vi
<br> ce
<br> stro
mo
řad
<br> í lis
tna
<br> týc
h a
<br> ov
ocn
<br> ých
str
<br> om
ů
<br> mo
ste
<br> k
DN
<br> 200
<br> stro
mo
řad
<br> í lis
tna
<br> týc
h a
<br> ov
ocn
<br> ých
str
<br> om
ů
<br> V
O
<br> D
A
<br> -o
dk
<br> al
ov
<br> ač
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ži
vi
<br> cešo
to
<br> lin
a
<br> DN
30
<br> 0
<br> D
N
<br> 80
0
<br> stro
mo
řad
<br> í lis
tna
<br> týc
h a
<br> ov
ocn
<br> ých
str
<br> om
ů
<br> stro
mo
<br> řad
í lis
<br> tna
týc
<br> h a
ov
<br> ocn
ých
<br> str
om
<br> ů
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ži
vi
<br> ce
<br> ž...
1 1209 DUR-C.3.4-KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES_c.4-km_57_000-59_300.pdf (903.28 kB)
SO 223
<br> M
O
<br> S
T
<br> D
O
<br> B
U
<br> K
O
<br> V
A
<br> N
<br> km 57,615
<br> SO 206
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> III/10245
D
<br> O
K
<br> O
Z
<br> Á
R
<br> O
V
<br> IC
<br> km 57,906
<br> SO 207
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> B
IO
<br> K
O
<br> R
ID
<br> O
R
<br> km 58,671
<br> SO 208
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> II
/6
<br> 04
<br> km 59,646
<br> SO 2
70
<br> M
O
<br> S
T
<br> km 5
7,14
<br> 0
<br> SO 155
- P 6,0/
<br> 30
<br> S
O
<br> 1
36
<br> -
S
<br> 6
<,> 5
<br> /5
0
<br> SO 101 D 25,5/120
<br> SO 101 D 25,5/120
<br> S
O
<br> 1
40
<br> -
S
<br> 6
<,> 5
<br> /6
0
<br> SO
137
<br> - S
7,5
<br> /60
SO 192.6 - S 7,5/40
<br> SO 192.5 - S 7,5/
30
<br> S
O
<br> 192.4 - S
7,5/30
<br> PRAHA
<br> STRAKONICE
<br> k m
5 8.0 08
<br> k m
5 8.0 38
<br> k m
5 8.0 20
<br> k m
5 8.0 38
<br> km
57.160 00
<br> P
D
<br> Z
M
<br> E
T
<br> E
O
<br> km
57.255 00
<br> M
Ý
<br> T
N
<br> Á
B
<br> R
Á
<br> N
A
<br> km
5 8.02 7 0 0
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km
57.255 00
<br> M
Ý
<br> T
N
<br> Á
B
<br> R
Á
<br> N
A
<br> km
5 8.02 7 0 0
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km 59,225 - 59,360
PŘEJEZD SDP dl.135m
<br> ARMOVANÝ SVAH
VLEVO dl.30m
<br> ARMOVANÝ SVAH
VPRAVO dl.18m
<br> PRO
TIHL
<br> UKO
VÁ S
<br> TĚNA
v.4,0
<br> m dl <.>
240m
<br> PROTIH
L.STĚN
<br> A
<br> v.5,0m
dl.83m
<br> PROTIHL
<.> STĚNA
<br> v.5,0m dl
<.> 78m
<br> PROTIHL <.>
STĚNA
<br> v.4,0m dl.6
4m
<br> km
57.209 18
<br> km
57.451 90
<br> km
57.530 73
<br> km
57.707 82 km
<br> 57.760 59
<br> km
57.614 63
<br> km
57.629 35 km
<br> 57.697 25
<br> rámo
vý pr
<br> opus
t
<br> č
p <.>
<br> 25
<br> č
p <.>
<br> 26
<br> čp.41
<br> živice
<br> živice
živic
<br> e
<br> sm
ě
r B
<br> U
K
<br> O
VA
<br> N
Y
<br> sm
ě
r C
<br> H
R
<br> A
Š
<br> TI
Č
<br> KY
<br> č
p <.>
<br> 31
<br> č
p <.>
<br> 54
<br> č
p <.>
<br> 33
<br> šoto
lina
<br> č
p <.>
<br> 34
<br> P
R
<br> IS
P
<br> R
IS P
<br> R
IS
<br> PRIS
PRIS
<br> PRIS
<br> U
R
<br> ne
zp
<br> <.>
<br> ne
zp
<br> <...
1 1209 DUR-C.3.3-KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES_c.3-km_54_800-57_000.pdf (801.62 kB)
SO 222
<br> M
O
<br> S
T
<br> –
V
<br> L
E
Č
<br> K
A
<br> km 55,011
<br> SO 204
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> S
L
<br> A
D
<br> K
O
<br> V
S
<br> K
Ý
<br> P
O
<br> T
O
<br> K
<br> km 55,390
<br> SO 205
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> III/0048
<br> D
O
<br> Z
B
<br> E
N
<br> IC
E
<br> km 55,847
<br> SO 270
<br> M
O
<br> S
T
<br> km 57,140
<br> SO 154
- P 4,0
<br> /20
<br> P
R
<br> O
P
<br> U
S
<br> T
E
<br> K
D
<br> N
1200
<br> dl.35m
km
<br> 56,580
<br> SO 101 D 25,5/120
<br> SO 101 D 25,5/12
0
<br> S
O
<br> 139 - S
6,5/60
<br> S
O
<br> 192.3 - S
7,5/30
<br> PRAHA
<br> STRAKONICE
<br> PRAHA
<br> Z
B
<br> E
N
<br> IC
E
<br> km
55.740
<br> km
55.830
<br> km
55.770 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km
56.611 00
<br> P
D
<br> Z
M
<br> E
T
<br> E
O
<br> km
57.160 00
<br> P
D
<br> Z M
E
<br> TE
O
<br> km
57.255 00
<br> M
Ý
<br> TN
Á
<br> B
R
<br> Á
N
<br> A
<br> km
55.770 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km
57.255 00
<br> M
Ý
<br> TN
Á
<br> B
R
<br> Á
N
<br> A
<br> km 56,717 - 56,852PŘEJEZD SDP dl.135m
<br> ARMOV
ANÝ SV
<br> AH VLE
VO dl.9
<br> 0m
<br> PROTIHLUKOVÁ STĚNA v.4,0m dl.240m
<br> km
57.209 18
<br> po
m
<br> ní
če
<br> k
ge
<br> od
et
<br> ic
ký
<br> b
od
<br> vy
ty
č
ov
<br> ac
í s
<br> ítě
<br> čp
<.> 4
<br> 1
<br> P
C
<br> H
-3
<br> hl
<.> 1
<br>,2
<br> DN300
zanesený
<br> zanesený
<br> směr STRAKONICE (CHRAŠTICE)
<br> ga
rá
<br> ž+
st
<br> od
ol
<br> a
se
<br> pt
ik
<br> ži
vic
<br> e
<br> pe
ne
<br> tra
ce
<br> tře
šň
<br> ov
ý
<br> sa
d
<br> živ
ice
<br> D
N
<br> 4 0
0
<br> vy
ús
<br> tě
ní
<br> d
re
<br> ná
že
<br> vy
ús
<br> tě
ní
<br> d
re
<br> ná
že
<br> +o
vo
<br> cn
é
<br> st
ro
<br> m
y
<br> nezp
<.> cest
<br> a
<br> nez
p.ce
<br> sta
<br> m
oč
<br> ál
(p
<br> r a
m
<br> en
iš
<br> tě
)
<br> ne
zp
<br> ev
ně
<br> ná
c
<br> es
ta
<br> ne
zp
<br> ev
ně
<br> ná
c
<br> es
ta
<br> já
m
<br> a
<br> ka
m
<br> en
ný
<br> m
ez
<br> ní
k
<br> O
T
<br> DN 3
00
<br> zp
ev
<br> n ě
ná
<br> c
es
<br> ta
zp
<br> ev
ně...
1 1209 DUR-C.3.2-KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES_c.2-km_53_100-54_800.pdf (919.46 kB)
SO 202
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> B
IO
<br> K
O
<br> R
ID
<br> O
R
<br> A
M
<br> K
D
<br> O
M
<br> Ý
Š
<br> L
O
<br> V
IC
<br> km 53,367
<br> SO 221
<br> M
O
<br> S
T
<br> N
A
<br> II
I/0
<br> 04
6
<br> km 53,758
<br> SO 222
<br> M
O
<br> S
T
<br> –
V
<br> L
E
Č
<br> K
A
<br> km 55,011
<br> SO 203
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> S
V
<br> O
J Š
<br> IC
K
<br> Ý
P
<br> O
T
<br> O
K
<br> km 54,437
<br> SO 131 - S 6,5/50
<br> SO 132A - S 7,5/60
<br> SO 132B - S 7,5/60
<br> SO 135 - S 6,5/50
<br> SO 133 - S 7,5/60
<br> SO 134 - P 4,0/30
<br> SO 133 - S 6,5/50
<br> SO 152 - P 6,0/20
<br> SO 153 - P 4,0/20
<br> OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA S VNĚJŠÍM D=50m
<br> OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA S VNĚJŠÍM D=50m
<br> SO 101 D 2
5,5/120
<br> STRAKONICE
<br> PRAHA
<br> ZB
EN
<br> IC
E
<br> M
ÝŠ
<br> LO
VIC
<br> E
<br> B
O
<br> H
O
<br> S
T
<br> IC
E
<br> T
Ě
<br> C
H
<br> A
Ř
<br> O
VIC
<br> E
<br> PRAHA
<br> km
53.189 70
<br> km
53.279 70
<br> km
53.454 70
<br> km
53.484 70
<br> km
53.223 34
<br> km
53.323 34
<br> km
53.472 34
<br> km
54.007 49
<br> km
54.119 49
<br> km
54.219 49
<br> km
54.007 91
<br> km
54.037 91
<br> km
54.212 91
<br> km
54.302 91
<br> Lod=30mLm=175mLz=90m
<br> Lv=100m Ld=149m Lod=30m Lm=175m Lz=90m
<br> Lv=100mLd=112m
<br> VĚTEV 1 VĚT
EV 2
<br> VĚTEV 3
<br> VĚTE
V 4
<br> km
53.670 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km
53.828 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km
54.639 00
<br> IN
F
<br>.P
O
<br> R
T
<br> Á
L
<br> km 53,150 - 53,270
PŘEJEZD SDP dl.120m
<br> km 54,000 - 54,120
PŘEJEZD SDP dl.120m
<br> PROTIHLUKOVÁ STĚNA v.4,5m dl.300m
<br> km
53.405 24
<br> km
53.699 14
<br> po
m
<br> ní
č
ek
<br> ge
od
<br> et
ic
<br> ký
b
<br> od
vy
<br> ty
čo
<br> va
cí
<br> s
ítě
<br> DN300
zanesený
<br> zanesený
<br> A
R
<br> E
Á
<br> L
R
<br> O
ZV
<br> O
D
<br> N
Y
<br> V
V
<br> N
<br> zanesený
<br> kam
enn
<br> ý ž
lab
<br> zane
sený
<br> směr STRAKONICE (CHRAŠTICE)
<br> sm
ěr
<br> Z
BE
<br> NI
CE
<br> sm
ě
<br> r P
E
Č
<br> IC
E
<br> M
Ý
<br> Š
L...
1 1209 DUR-C.3.1-KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES_c.1-km_51_361-53_100.pdf (700.47 kB)
SO 220
<br> P
R
<br> O
P
<br> U
S
<br> T
E
<br> K
<br> km 51,430
<br> SO 201
<br> M
O
<br> S
T
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> B
IO
<br> K
O
<br> R
ID
<br> O
R
<br> A
M
<br> K
D
<br> O
R
<br> T
IŠ
<br> O
V
<br> IC
<br> km 52,044
<br> SO 130 - S 7,5/60
<br> SO 130 - S 7,5/60
<br> SO 126 - STEZKA PRO CHODCE
<br> SO 150 - P 6,0/30
<br> SO 101 D 25,5/120
<br> P
R
<br> O
P
<br> U
S
<br> T
E
<br> K
D
<br> N
1200
<br> km
53,0 33 dl.33m
<br> SO 192.1 - S 7,5/40
<br> SO 192.2 - S 7,5/40
<br> km
51,361 278
<br> D4 KŘIŽOVATKA II/118 - MILÍN
<br> D4 MILÍN - LETY
<br> PRAHA Ž
IV
<br> O
T
<br> IC
E
<br> STRAKONICE
<br> km
52.625
<br> km
52.643
<br> km
51.517 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km
51.636 00
<br> Z
P
<br> I T
E
<br> P
LO
<br> M
Ě
<br> R
<br> km
51.756 00
<br> P
D
<br> Z
M
<br> E
T
<br> E
O
<br> km
51.983 00
<br> P
D
<br> Z
M
<br> E
T
<br> E
O
<br>,K
A
<br> M
E
<br> R
A
<br> km
52.256 00
<br> M
Ý
<br> T
N
<br> Á
B
<br> R
Á
<br> N
A
<br> km
52.526 00
<br> IN
F
<br>.P
O
<br> R
T
<br> Á
L
<br> km
51.517 00
<br> H
LÁ
<br> S
K
<br> A
S
<br> O
S
<br> km
52.256 00
<br> M
Ý
<br> T
N
<br> Á
B
<br> R
Á
<br> N
A
<br> km 51,767 - 51,887
PŘEJEZD SDP dl.120m
<br> km 52,366 - 52,486
PŘEJEZD SDP dl.120m
<br> GABIONOVÁ ZEĎ
VLEVO dl.18m
<br> sm
ěr
<br> M
IL
<br> ÍN
<br> be
t.ž
<br> lab
<br> bet.žlab
<br> be
t.ž
<br> lab
<br> betonová dlažba
<br> betonová dlažba
<br> bet.žla
b
<br> -1,2m
<br> betonový žlab
<br> směr PRAHA
<br> sm
ěr
<br> RT
IŠO
<br> VI
CE
<br> O
T
<br> el
ek
<br> tr
o
<br> el
ek
<br> tr
o
<br> O
T
<br> - D
K
<br> O
T
<br> po
št
<br> ov
ní
<br> sc
hr
<br> án
ka
<br> ka
be
<br> lo
vý
<br> m
ez
<br> ní
k
<br> O
T
<br> - D
K
<br> O
C
<br> 40
0
<br> H
J-
<br> 15
<br> R
TI
<br> ŠO
V
<br> IC
KÝ
<br> P
O
<br> TO
K
<br> H
J-
<br> 4
<br> sm
ě
r M
<br> Ý
Š
<br> LO
V
<br> IC
E
<br> sm
ě
r
<br> Ž I
V
<br> O
T
<br> IC
E
<br> DN500b <.>
<br> sm
ěr
<br> RT
IŠ
<br> OV
IC
<br> E
<br> beton
ová d
<br> lažba
<br> beton
ová d
<br> lažba
<br> 52
5
<br> 525
<br> ne
zp
<br> ev
ně
<br> ná
...
1 1209 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.j. MeUPB 831372019.pdf (2.72 MB)
Váš dopis:
<br> Spisová značka: MeUPB/115823/2018/SÚÚP/Ře
<br> Číslo jednací: MeUPB 83137/2019
<br> Datum: 06.09.2019
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> E-mail: petra.rehakova@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 467
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Příbram,Stavební úřad a územní plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 94
stavebního zákona žádost o povolení změny územního rozhodnutí o umístění stavby,vydaného dne
29.08.2007,č.j.146/2007,které nabylo právní moci 10.11.2007 (dále jen "původní územní
rozhodnutí“),kterou dne 19.12.2018 podalo
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci č.p.546/56,140 00 Praha 4-Nusle <,>
které zastupuje Valbek,spol.s r.o <.>,IČO 48266230,Vaňurova č.p.505/17,Liberec III-Jeřáb,460
07 Liberec 7
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 94 s použitím § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006
<br> Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o z m ě n ě ú z e m n í h o r o z h o d n u t í
<br> o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> D4 Milín - Lety
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích:
<br> parc.č.412/10 (orná půda),parc.č.412/11 (orná půda),parc.č.557/2 (orná půda),parc.č.557/3
(orná půda),parc.č.557/4 (orná půda),parc.č.557/12 (orná půda),parc.č.557/13 (orná půda),parc <.>
č.557/14 (orná půda),parc.č.557/15 (orná půda),parc.č.557/16 (orná půda),parc.č.557/17 (orná
půda) v katastrálním území Bukovany u Kozárovic <,>
<br> parc.č.1119,parc.č.1125/1,parc.č.1125/2,parc.č.1126/1,parc.č.1126/2,parc.č.1126/3,parc <.>
č.1127/1,parc.č.1127/2,parc.č.1128/1,parc.č.1128/2,parc.č.1129/1,parc.č.1129/2,parc.č <.>
1130,parc.č.1131,parc.č.1134/61...

Načteno

edesky.cz/d/3252786

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozárovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz