« Najít podobné dokumenty

Obec Hředle - Usnesení ZO 19.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hředle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO 19.8.2019
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Hředle 19.8.2019
Usnesení č.79 OZ schvaluje program zasedání beze změny
Hlasování :
Pro 6 hlasů
<br> proti žádný hlas
nikdo se nezdržel hlasování
<br> Usnesení č.80 OZ bere na vědomí správu starosty V.Frelicha k plnění úkolů z usnesení minulého zastupitelstva <.>
· Ve věci EIA byla právním zástupcem zpracována námitka k nesrovnalostem vyplývajícím z projektu „Revitalizace Brownfieldu Hředle“ a současně byla podána v zákonném termínu na Krajském úřadu Středočeského kraje <.>
<br> · V souvislosti se zveřejněním zápisu a usnesení z minulého zastupitelstva na stránkách obce Hředle obdržel starosta dopis od právního zástupce Ing.Komedy,Mgr.Malínka.S tímto dokumentem starosta seznámil OZ <.>
Usnesení č.81 OZ doporučuje směnu pozemků p.č.54 o rozloze 34 m2 za pozemek p.č.2196,též o rozloze 34 m2 aby nebylo nutné dokupovat ze strany Obce rozdíl 13 m2 <.>
<br> Se zřízením přístupové komunikace OZ zatím nesouhlasí a doporučuje aby se manželé Tóthovi pokusili vytvořit přístup na pozemek 2198/4 přímo ze svého vlastního pozemku <.>
Hlasování :
Pro 6 hlasů
<br> proti žádný hlas
nikdo se nezdržel hlasování
<br> Usnesení č.82 OZ schvaluje znění pachtovní smlouvy na pacht pozemků Obce na dobu určitou 10 let <.>
Hlasování :
Pro 6 hlasů
<br> proti žádný hlas
nikdo se nezdržel hlasování
Usnesení č.83 OZ schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Oprava hřiště Hředle“ nejnižší nabídce,kterou nabídla firma JM Demicarr s.r.o <.>,Bučovická 180,Slavkov u Brna za 462.626,67 Kč bez DPH /559.778,- Kč včetně DPH/
Hlasování :
Pro 6 hlasů
proti žádný hlas
nikdo se nezdržel hlasování
<br> Usnesení č.84 OZ schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019
Hlasování :
Pro 6 hlasů
<br> proti žádný hlas
nikdo se nezdržel hlasování
<br> Usnesení č.85 Zastupitelstvo obce Hředle schvaluje odložení dotisku publikace „Hředle naše ves“ na r.2020 <.>
Hlasování :
Pro 6 hlasů
<br> proti žádný hlas
nikdo se nezdržel hlasování
Usnesení č.86 OZ bere na vědomí zprávu star...

Načteno

edesky.cz/d/3252649

Meta

Prodej   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hředle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz