« Najít podobné dokumenty

Obec Hrušky - Hrušky-I.A-textová_čast-new

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrušky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
ÚZEMNÍ PLÁN H R U Š K Y okr.Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav,Odbor stavební a životního prostředí,Oddělení úřad územního plánování,náměstí T.G.Masaryka 42/3,690 81 Břeclav Objednatel: Obec Hrušky,U zbrojnice 100,691 56 Hrušky Projektant: AR projekt s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1183/29,627 00 Brno Tel/Fax: 545217035,Tel.545217004 E-mail: mail@arprojekt.cz www.arprojekt.cz Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXX (autorizace č.XX XXX) Číslo zakázky: XXX Datum zpracování: 04/2019 Autorský kolektiv: Ing.arch.XXXXX XXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Subdodávka ÚSES: LÖW & spol <.>,s.r.o <.>,Vranovská 767/102,614 00 Brno ÚPRAVY PROVEDENÉ PO PRVNÍM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ JSOU BAREVNĚ ODLIŠENY.Územní plán Hrušky byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.PROJEKT,s.r.o.Hviezdoslavova 29,627 00,Brno Tel./Fax.: 545 217 035 E-mail: mail@arprojekt.cz ÚP HRUŠKY Textová část Strana: 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán,který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrušky Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Břeclav,odbor rozvoje a správy Jméno a příjmení: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Funkce: Vedoucí oddělení Úřad územního plánování Podpis: Podpis: Razítko PROJEKT,s.r.o.Hviezdoslavova 29,627 00,Brno Tel./Fax.: 545 217 035 E-mail: mail@arprojekt.cz ÚP HRUŠKY Textová část Strana: 3 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST I.A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ __________________________________________________ 4 I.B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT _ 4 I.B.1.Základní koncepce rozvoje území _______________________________________________ 4 I.B.2.Ochrana hodnot v území _______________________________________________________ 5 I.C.URBANISTICKÁ KONCEPCE ________________________________________________________ 6 I.C.1.Koncepce uspořádání sídelní struktury ____________________________________________ 6 I.C.2.Podmínky a požadavky na plošné (funkční) uspořádání_______________________________ 6 I.C.3.Urbanistická kompozice,podmínky a požadavky na pro...

Načteno

edesky.cz/d/3252583

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Prodej   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrušky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz