« Najít podobné dokumenty

Město Hodkovice nad Mohelkou - Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hodkovice nad Mohelkou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ČEPS vyrozumění
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz 1/44
<br> Adresáti: dle rozdělovníku
<br> č.j.MMR-49127/2016-83/2722/2019 V Praze dne 3.září 2019
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXXX,Ing.Zuzana Kodysová
<br> Telefon: XXX XXX 328,224 862 186
<br> Věc: Žádost společnosti ČEPS,a.s <.>,o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
označené jako „Vedení 400 kV V451/448,TR Babylon – TR Bezděčín“ – vyrozumění
o možnosti seznámit se s podklady řízení
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor územně a stavebně správní (dále jen
„ministerstvo“),obdrželo dne 30.11.2016 žádost společnosti ČEPS,a.s <.>,IČ: 25702556 <,>
se sídlem Elektrárenská 774/2,101 52 Praha 10 – Michle,zastoupené společností ČEPS
Invest,a.s <.>,IČ: 24670111,se sídlem tamtéž (dále jen „žadatelka“),o vydání rozhodnutí
o umístění stavby označené jako „Vedení 400 kV V451/448,TR Babylon – TR Bezděčín“
(dále jen „stavba zařízení pro přenos elektřiny“) na území Libereckého kraje,na pozemcích
v katastrálních územích Stvolínky,Holany,Kozly u České Lípy,Kvítkov u České Lípy,Sosnová
u České Lípy,Okřešice u České Lípy,Česká Lípa,Žizníkov,Vítkov u Dobranova,Dobranov <,>
Zákupy,Kamenice u Zákup,Velký Grunov,Hlemýždí,Luhov u Mimoně,Stráž pod Ralskem <,>
Dubnice pod Ralskem,Hamr na Jezeře,Břevniště pod Ralskem,Chrastná,Lázně Kundratice <,>
Osečná,Janův Důl,Rozstání pod Ještědem,Modlibohov,Javorník u Českého Dubu,Vlčetín
u Bílé,Petrašovice,Hodkovice nad Mohelkou,Jílové u Hodkovic nad Mohelkou,Žďárek
u Sychrova a Bezděčín u Jablonce nad Nisou
<br> Předmětná stavba zařízení pro přenos elektřiny o napětí 400 kV,je navržena
v převážně nezastavěném území obcí dotčených uvedeným záměrem,v trase stávajícího
vrchního vedení 400 kV,a představuje zdvojení vedení pro přenos elektřiny napěťové hladiny
400 kV v úseku od rozvodny TR Babylon do rozvodny TR Bezděčín,délky 53,8 km.Dle § 2
odst.2 písm.a) bodu 10 zákona č.458/2000 Sb <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3252528

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Stavby   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hodkovice nad Mohelkou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz