« Najít podobné dokumenty

Obec Hoštejn - Výběrové řízení na pozici účetní OÚ Dubicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hoštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na pozici účetní OÚ Dubicko
OBEC DUBICKO
<br> IČ: 00302538,DIČ: CZOO302538,ID xcpbejc,www.dubicko.cz Velká Strana 56,789 72 Dubicko,tel.: 583449052,583449231,email: podatelna©dubickocz
<br> %
<br> vyhlašuje výběrové řízení
<br> na pracovní pozici
<br> ÚČETNÍ OBCE
<br> Místo výkonu práce : Obecní úřad Dubicko Velká Strana 56,Dubicko
<br> Pracovní poměr bude uzavřen na dobu : neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce Platová třída : 9- 10 třída dle nařízení vládv č.341/201 7Sb <.>,v platném znění Termín nástupu : 1.11.2019,případně dle dolm
<br> Náplň práce :
<br> komplexní vedení účetnictví
<br> kompletni vedení rozpočtu obce
<br> daňová agenda,vypracování a podání daňového přiznání včetně DPH
<br> zajišťování platebního styku s bankou
<br> vedeni evidence majetku obce a příprava podkladů pro inventarizací majetku obce vyměřování a výběr poplatků
<br> zpracování statistických výkazů
<br> Požadavky : o minimální úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí minimálně 2 roky
<br> : znalost podvojného účetnictví.znalost zákona o účetnictví a dobrá znalost práce na PC v kancelářských systémech
<br> Výhodou :.praxe v prostředí GORDIC
<br>.znalost zákona o obcích a rozpočtových pravidel územních samosprávných celků.řízení motorového vozidla — řidičský průkaz skupiny B
<br> Přihláška uchazeče musí obsahovat tvto náležitosti :
<br>.písemné podání s vlastnoručním podpisem a datem odeslání
<br>.strukturovaný životopis včetně jména,příjmení a titul,data a místa narození,státní příslušnos- ti,místa trvalého pobytu,telefonu a přehledu o dosavadních zaměstnáních a vzdělání
<br>.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
<br>.ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br> Lhůta pro podání přihlášky je do : 16,00 hodin dne 25.9.2019
<br> Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte na adresu : Obecní úřad Dubicko,Velká Strana č.p.56,789 72 D u b i c k o
<br> \:
<br> V případě dotazů se můžete obrátit na tajemníka obecního úřadu Oldřicha Darto e,583412965,739635631,e-mail: ta...

Načteno

edesky.cz/d/3251676

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hoštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz