« Najít podobné dokumenty

Obec Býkev - Výzva k vyzvednutí zásilky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Býkev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
vm
<br> V‘w ’T_;._~._._.<,>
<br>
<br> VYZVA k vyzvednuti zésilky / POTVRZENI o prevzetI' zésilky w}
Véiené zékazm‘ce,véieny zakaznlku.nepodafllo se ném doruélt Vasl zésilku,proto lsme it pro Vés pfipravm k vyzvednutl na paSté.C95“ P0“
Adresét Odesilatel Zésilka
Ptaékova Anna 1958 Uredni psanI’ standard
<br> Zésilk
<br> Udqul
<br> (mp.50
<br> 27601 Bykev
<br> Zésilka je pfipravena k vyzvednuti u poéty
27601 Mélnik1,Tyréova 100
<br> Vyzvednout si ji mfliete dnes,tj <.>
11.09.2019 0d 17:15 do 18:00
<br> V daléich dnech
<br> Po—Pe’I: 08:00-18:00
<br> So: 08:00—12:00,Ne: ZavFeno,Sv: Zavfeno
<br> P?estévka:(Po,Ut,St,Ct,Pé)— (Po,Ut,St,Ct,Pé)—
<br> Poié.20 é.dorué.okruhu/okrsku: M017
<br> vyjimky dod.:
<br> Telefon
<br> 954227601
Nejpozdéji véak do
23.09.2019 /pozn.2
DoruéovateI/dne/éas
Pecinové Marcela
<br> 1 1 09.2019
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> A
<br> Nepfehlédnéte informace a poznamky uvedené na zadm’ strané <.>
<br> u pfevzal dne / Pfepisjména / C.osobm’ho dokladu ‘ h H
<br> " Podpig'pf/jémée
<br> Do vlast.rukou jen adresétaDODEJKA
<br> Podaci poéta Hmotnost DobI'rka Podaci (:I'slo
27201 0.015 kg 0.00 Ké RR075211860C1
Vréceni ceny Doplatné/CLO Cena za sluibu Celkem k 0hradé
0.00 KI“: 0.00 Kc": 0.00 KI": 0.00 Kc":
<br> Dotazy k doruéeni zasilky sméFujte na te|.954491091
<br> Véé ovéfovaci kdd pro vstup do
aplikace Zména doruéeni online: 4011
<br> RRO7521 1 860

Načteno

edesky.cz/d/3251658

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Býkev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz