« Najít podobné dokumenty

Obec Býkev - Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Býkev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Véiené zakaznlce,véien)’ zékaznlku,rédi bychom Vés upozornlll.2e doposud nebyla vyzvednuta Vase zésllka,kleré [e uloiena na posté.C95“ [’01
<br> Adresét Odesilatel Zésilka
<br> STEFANIK JAROSLAV Doporuéené psani standard
<br> ("2.p.50 Do vlast.rukou jen adresétaDODEJKA
<br> 27601 Bylkev
<br> Zésilka je pfipravena k vyzvednuti ode dne Zésilku si vyzvednéte nejpozdéji do Podaci poéta Hmotnost Dobrrka Podaci (:1le
03.09.2019 131092019 /pozn.1 27601 0.021 kg 0.00 K6: RR213994354C
Pokud jste jii vyée uvedenou zésilku obdriel/‘a,poklédejte tuto vyzvu za bezpfedmétnou.Vréceni ceny Doplatné/CLO Cena za sluibu Celkem k uhradé
Zésilka je pfipravena k vyzvednuti u poéty Telefon 0.00 Kt": 0.00 Ké 0.00 K6 0.00 Ké
<br> 27601 Méfnik1,Tyréova 100 954227601
<br> Oteviraci doba poéty pro vyzvednu’n’ zésilky Vyhotoveno dne
<br>
<br>
Po—Pé: 08:00—18:00
<br> 10.09.2019
80: 08:00-12:00,Ne: ZavFeno,Sv: ZavFeno
P?estévka:(Po,Ut,St,Ct,Pé)— (Po,U1,St,Ct,Pa’)—
<br> Wm};
<br>
<br>
Nepfehlédnéte informace a poznémky uvedené na zadnl strané,I“ ”ll llllul" lullul'll’lllullul" "III I"
R R2
<br> Zésilku pi‘evzal dne / Pr'eplsjména / C.osobnlho dokladu Podpis pfljemce
<br> 1 3994354CZ

Načteno

edesky.cz/d/3251657

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Býkev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz