« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Dražba č.j. 0745D000104/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba č.j. 0745D000104/19 (242,54 kB)
KOVA Group a.s.● Malátova 633/12,Praha 5,Smíchov,PSČ: 150 00 ● IČO 27411672 ● zapsáno u MS v Praze,odd.B,vl.104 21 tel: 257 313 330 ● id schránky: 8cmetzm ● www.drazby.cz ● info@drazby.cz 1/7 č.j.0745D000104/19 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dobrovolné dražby vyhotovená dle § 20 zák.č.26/2000 Sb <.>,v platném znění Bod 1.Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.Dražba bude uskutečněna elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese: www.realdrazby.cz Zahájení dražby se stanovuje na den 17.10.2019 v 10:00:00 na internetové adrese http://www.realdrazby.cz.Od tohoto okamžiku mohou účastníci dražby činit podání.Ukončení dražby se stanovuje na den 17.10.2019 nejdříve v 10:30:00 (toto je nejčasnější možný okamžik skončení dražby).Elektronická dražba je zahájena prohlášením o zahájení dražby,které se zobrazí v elektronickém dražebním systému.Bod 2.Dražebník: KOVA Group a.s.IČO: 274 11 672,sídlem Malátova 633/12,150 00 Praha 5,Smíchov Zastoupena pověřeným zaměstnancem Alenou Aghovou Navrhovatel: Insolvenční agentura v.o.s.IČO: 29115540,se sídlem Západní 1448/16,360 01 Karlovy Vary Zastoupená Mgr.Rudolfem Vinšem,ohlášeným společníkem insolvenční správce dlužníka: KRYSTAL GROUP s.r.o <.>,IČO: 28268211,se sídlem Hybešova 270/28,602 00 Brno Bod 3.Označení předmětu dražby: Soubor nemovitých věcí,a to: • jednotka č.985/1 – dílna nebo provozovna - prodejna květinářství v budově č.p.985 - bytový dům,na pozemku parc.č.1292/1,část obce Staré Brno,vymezené podle zákona č.72/1994 Sb <.>,o vlastnictví bytů,ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 285/43144 na společných částech domu: domu č.p.985 na pozemku parc.č.1292/1,část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc.č.1292/1,včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č.985/2 - dílna nebo provozovna - sklad v budově č.p.985 - bytový dům,na pozemku parc.č.1292/1,část obce Staré Brno,vymezené podle zákona č.72/1994 Sb <.>,o vlastnictví bytů,ve znění pozdějšíc...

Načteno

edesky.cz/d/3250827

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz