« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Veřejná vyhláška o doručení - William Sebastian Böm

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o doručení - William Sebastian Böm (470,3 kB)
mJ=,' =,É-:>?":W
Odbor matrika
<br> Dominikánská 2,60169 Brno
<br> Číslo jednací: MCBS/2019/0150186/TIN
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 2300fMCBS/2019/0134638/4
Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
ID datové schránky: qykbwe7
<br> VBrnědne 1l.09.20l9
<br> Veřejná vyhláška o doručení
<br> Úřad městské části města Bma,Brno-střed oznamuje adresátovi: William Sebastian Běd <,>
adresa trvalého pobytu Husova 5,Brno,že má na odboru: Odbor matrika,se sídlem
Dominikánská 2,Brno uloženou na své jméno zásilku s č.j.MCBS/2019/0150186/TIN
<br> Uvedenou zásilku si můžete převzít v kanceláři odboru
<br> v pondělí a středu
v úterý a čtvrtek
<br> v pátek
<br> od 8:00 do 17:00
od 8:00 do 14:00
od 8:00 do 13:00
<br> ADRESÁT SE VYZÝVÁ,ABY SI ZÁSILKU VYZVEDL <.>
<br> Vzhledem k tomu,že Odbor matrika,- nezná pobyt,nebo se adresát na mfstě svého pobytu <,>
který ohlásil na Odbor matrika,- nezdržuje,domčuje se písemnost v souladu s § 25 a § 26 <,>
zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve zněnf pozdějších předpisů touto veřejnou
vyhláškou.i
<br> i
<br> ůŘAD MÉmKÉ čÁS71 MĚSTA BRNA
'BRNo-srŘeo
<br> rnatrikp
ůominikíénská 2,801 89 k
<br> 20
<br> %
<br> t ',-
c.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ve'doucí odboru matrika
<br> =?
<br> l
l
<br> vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis:
<br> sňato dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis:
Poslední den vyvěšení se považuje za den doručení (§25,odst.2,zák.č.500/2004 Sb.)

Načteno

edesky.cz/d/3250826

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz