« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání- "Propojení ulic Nad Přehradou a Pod Vartou" v k.ú. Horní Měcholupy, Praha 10 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání- "Propojení ulic Nad Přehradou a Pod Vartou" v k.ú. Horní Měcholupy, Praha 10 Dokument ke stažení
Fořadüvé W Počat tistù: ÚÉJZMJ šnıÉ$Tsı€É ČÁSTI pa""€„~mm 15 flı-ıI'ı-.lı MĚSTSKÁ ČÁST PRAHÁ 15 _ ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňský 478/1,109 00 Praha 10 ODBOR STAVEBNÍ Vyvěšeno Fine: Sejmuto dne: rvfêszhsšáa část Iv Praha 15 7/ 7 øífl/9 „fi" Ý? Za/ý' ł VÁŠ DOPIS ZN.: Čj.L NAŠE ZN.: VYŘIZUJE : TEL.: FAX: E-MAIL: ÚMČ P15 41581/2019/OST/DSk 08979/2018/OST/DSk Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Dagmar.Sklenarova@prahaXX.cz.-.<.>,ı v VE STEJNE LHUTE ' */YVĚŠENO I ELEKTRONICKY DLE ROZDĚLOVNÍKU WWWHHH15z32 DATUM : 10.9.2019 *ı OZNÁMENÍ ZAHÁJENI SPOLECNEHO UZEMNIHO A STAVEBNIHO RIZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNI Městská část Praha 15,IČO 00231355,Boloňská 478/1,109 00 Praha - Horní Měcholupy,kterou zastupuje Odbor majetkový Úřadu městské části Praha 15 H I š š "Propojení u l c Nad Přehradou a Pod Vartou" š I 1 š I Ž Š =i I= i Í š ł É Ě l Ě (dále jen "ŽadateI") dne 13.2.2018 podal a dne 23.8.2019 naposledy doplnil Žádost O vydání společného povolení na stavbu nazvanou: (dále jen,<,> stavba") na pozemcích parc.Č.509/69,509/199,509/200,509/219,509/252,510/1,510/6,51 1/39,511/104,523/701,582/1 V katastrálním území Horní Měcholupy V Praze 10 V prostoru vymezeném-ulicemi RA.Dvorského,Nad přehradou,Pod Vaıˇtou a Neapolská Dnem podání žádosti bylo zahaj eno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").Stavba obsahuje: - chodník větev „C" od bytového domu Č.p.407 V k.ú.Horní Měcholupy směrem kulici RA.Dvorského a dále směrem k bytovéınu domu č.p.405 V k.Ú.Horní Měcholupy,chodník větev,<,> D" od bytového domu Č.p.405 V k.III.Horní Měcholupy směrem k bytovému domu č.p.404 V k.ú.Horní Měcholupy,který se potě napojuje na stávající chodník V zeleni směrem k ulici Neapolská,propojující chodník včetně schodiště větve „A" od ulice Nad přehradou směrem k ulici Pod Vartou,kde se napojí na stávej ící chodník,chodník větev „D" mezi bytovýıni domy Č.p.405 a č.p.404 V k.ú.Horní Měcholupy směrem ke hřišti,kde se napojí na stávající chodník V zeleni,veřejně osvětlení chod...

Načteno

edesky.cz/d/3250367

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz