« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Dražební vyhláška č.j. 196 EX 942/17-47 Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.j. 196 EX 942/17-47 Dokument ke stažení
VE STEJNÉ LHL'JTĚ
<br> WVESENO ' ELEKTRONIC“ dřina MĚí—ZTSKÉ část: name:.je
<br> www.praha15.cz
<br> Vyvěšeno dne.: Geir—runa dne:
<br> EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC <,>
<br> Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor XX ? Žár/? ff ÉJŽJ Íý
<br> sídlo: Dr.Milady Horákové 496/27,779 00 Olomouc pojmové a „: Pocet listu: datová schránka: kanng,e-mail: podatelna©exekuceoilg 243200 %
<br> telefon: (+420) 775 178 774 bankovní spojení: 420020220376800
<br> V Olomouci dne 04.09.2019 Vyhotovil: Mgr.Ivana Krčova č.j.: 196EX 942/17-47 XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> ev.č.opr.: XXXXXXXXXX
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Olomouc,který byl dne XX.08.2017 pověřen provedením exekuce Obvodním soudem pro Prahu 10 k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu,kterým je: příkaz o uložení pokuty,který vydal (vyhotovil) Magistrát města Olomouce pod č.j.SMOL/22657472016/OARMV/PZP/Pol dne 12.10.2016,pro oprávněného:
<br> Statutární město Olomouc,jednající Mgr.Robertem Kubalíkem (odbor exekucí),IČ 00299308,se sídlem Horní náměstí 583,779 00 Olomouc <,>
<br> proti povinnému:
<br> Hampshire plus s.r.o.v likvidaci,IČ 27780520,se sídlem Budapešťska 1491/5,102 00 Praha 10,Hostivař <,>
<br> ve výši 1.500; Kč s příslušenstvím a náklady exekuce <,>
<br> rozhodl takto:
<br> 1.Nařizuje se dražební jednání (dražba),které se uskuteční dne 22.10.2019 v 09:00 hodin,elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu:
<br> ggmexdrgzbýxž
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 22.10.2019 v 09:30 hod.Dražba se však bude konat,dokud dražitelé budou činit podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěno další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplýne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podaní,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a ...

Načteno

edesky.cz/d/3250364

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz