« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Dražební vyhláška - QUARRYHILL s.r.o. v ČSOB Pojišťovna, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15658722380phpdrm9vo.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 17591/14-65
zn.opr.3061160011
<br> Usnesení o odročení dražebního jednání
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě pověření k provedení exekuce,vydaného
Okresním soudem v Chrudimi dne 31.10.2014 č.j.21 EXE 2478/2014-11,podle vykonatelného platebního
rozkazu Okresního soudu v Chrudimi č.j.111 EC 412/2010-17 ze dne 18.01.2011 <,>
<br> proti povinnému: QUARRYHILL s.r.o <.>,se sídlem Leštinka 46,Skuteč,IČ: 25938029
<br> na návrh oprávněného: ČSOB Pojišťovna,a.s <.>,člen holdingu ČSOB,se sídlem Masarykovo náměstí
1458,Pardubice,IČ: 45534306,práv.zast.advokátem JUDr.XXXXXX XXXXX <,>
advokát,se sídlem Apolinářská XXX/X,Praha,PSČ: 128 00,IČ: 14904411
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 3.079,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> takto:
<br> Dražební jednání nařízené na den 15.08.2019 ohledně níže uvedené nemovité věci:
<br> - ve vlastnictví povinného: QUARRYHILL s.r.o <.>
<br> se odkládá na neurčito <.>
<br>
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na
el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči da...

Načteno

edesky.cz/d/3192759

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz