« Najít podobné dokumenty

Město Orlová - EÚ Opava, JUDr. Aleš Chovanec, EX 294/13-205 Dražební vyhláška NV - el.- povinný Spurný Eduard

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Orlová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

anonymizace
Sp.zn.: 032 Ex 294/13-205 Usnesení
<br> Soudní exekutor,JUDr.XXXX XXXXXXXX,se sídlem Veleslavínova XX X! XX,XXX XX Opava pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 31.07.2003,č.j.22E 388/2003-4,kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného výkazu nedoplatků č.j.58797/02/389911/6009,který vydal Finanční úřad pro Moravekoslezský kraj,územní pracoviště Ostrava 11 dne 08.04.2002,pravomocného a vykonatelného výkazu nedoplatků č.j.124410/02/38991 110219,který vydal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,územní pracoviště Ostrava 11 dne 16.10.2002
<br> k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,územní pracoviště Ostrava II,se sídlem Horni 1619/63,Ostrava - Jih,PSC: 700 30
<br> v částcejístina ve výši 3.180.547,— Kč,jakož i k úhradě nákladů exekuce,které budou v průběhu řízení určeny proti povinnému XXXXXX XXXXXX,bytem odlehlá č.p.XXXX,Orlová,PSČ: 735 14,vydává tuto
<br> dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemoýitě věci
<br> 1.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese:
<br> mmkdrazbncz
<br> Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 01102019 ye 14;00 hgdin._0d tohoto okamžiku i
<br> mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nej dříve dne 2.10.2019 v 15:00 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání ('9' 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném mění (dále jen „o.s.ř.")) — bude—li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou—li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> 2.Předm...

Načteno

edesky.cz/d/3192201

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Orlová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz