« Najít podobné dokumenty

Praha 7 - Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií HOLEŠOVICE BUBNY - ZÁTORY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 7.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná-vyhláška-Oznámení-o-veřejném-jednání-Holešovice-BUBNY-ZÁTORY-Magistrát-hl (pdf, 703 KB)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
<br>
<br> o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií
<br> HOLEŠOVICE BUBNY – ZÁTORY
<br>
Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje (dále UZR MHMP) oznamuje
zahájení jednání nad zpracovanou územní studií Holešovice Bubny – Zátory (vymezení
řešeného území je graficky znázorněno v příloze) <.>
<br> Veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele
<br>
<br> se uskuteční v pátek 4.10.2019 v sále „A“ Centra architektury a městského
plánování (CAMP),v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy <,>
Vyšehradská 57,128 00 Praha 2
<br>
od 11 00 hod.– výklad určený orgánům hájícím veřejný zájem v následných řízeních
(„dotčeným orgánům“),správcům a vlastníkům veřejné infrastruktury
<br> od 13 30 hod.– výklad určený veřejnosti
<br>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií bude
zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha 1
v době od 15.8.2019 do 15.10.2019 včetně <.>
<br> Ve výše uvedené době bude návrh územní studie Holešovice Bubny – Zátory vystaven
k nahlédnutí:
- způsobem umožňujícím dálkový přístup – na internetové adrese www.praha.eu v sekci
o městě → budoucnost města → odbor územního rozvoje → územní studie
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni
_planovani/uzemni_studie/studie_porizovane/index.html
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
- v tištěné podobě – na odboru územního rozvoje MHMP,Jungmannova 29,111 21 <,>
Praha 1,kanceláře č.341 a 330,v po...

Načteno

edesky.cz/d/3192197

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 7      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz