« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dotační program na oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotacni_program_Vnitroblok_.pdf
Statutární město Brno — Odbor Životního prostředí MMB v souladu s & 10c zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zveřejňuje po dobu 90 dnů
<br> PROGRAM: PODPORA OŽIVENÍ ZELENÉ VE VNITROBLOCÍCH VE MĚSTĚ BRNĚ
<br> Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020
<br> Finanční prostředky v rozpočtu schváleny: Zastupitelstvem města Brna Předpokládané datum schválení finančních prostředků: do 12/2019
<br> Předpokládaný objem finančních prostředků: 3 000 000 Kč
<br> Maximální Výše dotace na jeden projekt: 150 000 Kč
<br> Lhůta pro podání žádosti: od 15.9.2019 do 31.10.2019 Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 3/2020
<br> Účel programu:
<br> V rámci podpory projektů zaměřených na oživení a rozvoj ploch veřejné zeleně tento dotační program podporuje revitalizaci městských vnitrobloků a dalších ploch zeleně přilehlých ke stavbám domovního charakteru (bytové domy a budovy sloužící účelům veřejnosti,jako školy,sociální nebo zdravotnická zařízení v případě,že se nejedná o příspěvkové organizace města Brna nebo jeho MČ).Mimo vnitrobloky jde tedy především o předzahrádky a další nevyužité plochy pro potencionální umístění zeleně.Tyto plochy představují významnou součást systému sídelní zeleně.Dotační program je vyhlašován za účelem posílení rekreační a pobytové funkce ve vnitroblocích,zvýšení reprezentativního vzhledu prostorů kolem domů a podpoře vztahu obyvatel k městské zeleni a přírodě a celkově k obnově a navýšení listové plochy zeleně na území města Brna <.>
<br> Důvody podpory:
<br> Především zvýšení zájmu o využívání vnitrobloků jakožto vnějších obytných prostorů a prostorů pro trávení volného času.Vnitrobloky využitelné pro volný čas posilují sousedskou pospolitost a zlepšují kvalitu bydlení.Posilováno je rovněž mezigenerační soužití,neboť vnitroblok je zvlášť vhodný pro pobyt dětí a seniorů.Podporou údržby ploch zeleně přilehlých k bytovým domům,případně dalším typům staveb je sledováno navýšení komfortu ž...

Načteno

edesky.cz/d/3192190


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz