« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Stavební povolení - Kunžak - Terezín, modernizace silnice III/1518

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení
Městský úřad Jindřichův Hradec odbordopravy Klášterská 135/II,377 22 J.Hradec
<br> Č.j.: DOP/41802/l9/AN tel.384 351 273; e—maii: antusek©jhcz Spis: 2593/19 Vyřizzy'e: XXXXX XXXXXXX V.].Hradci XX.X.XXXX
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec odb01 dopravy,jako příslušný speciální stavební úřad,podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona c.13/ 1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění,a 5 15 odst.1 zákona c 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen “stavební zákon“),na základě žádosti stavebníka: Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,C.Budějovice 370 76,1Č: 70890650,zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,Nemanická 2133/10,370 10 Č.Budějovice,IČ: 70971641 (dále jen stavebník) doručené dne 7 11 <.>,2018 předložené projektové dokumentace a výsledku ple ednání žádosti ve stavebním rízení <,>
<br> povoluje
<br> podle čj 115 stavebního zákona provedení stavby „Modernizace silnice III/1518,Kunžak — Terezín“ na parcelách č.182,st.360,st.361,1429/2,1430/1,1430/2,1430/3,1435/1,1436/3,1554/26,1721,1741,1775/5,1808/1,1845,1867,1872,2082,2083,2084/1,2090/1,2090/2,2115/1,2129,2184,2188/1,2188/2,2248/5,4776,4778,4779/1,4779/2,4779/3 a 4780 vku.Kunžak a na parcelách č.1275 a 1269/4 v k.ú.Mosty.Popis stavby: Stavba spočívá V opravě povrchu silnice III/1518 od křižovatky se silnicí 11/151 v obci Kunžak na hranice katastru obcí Mosty a Dolní Radíkov.Celková délka opravy je 6,685 km.Oprava je rozděíena do dvou stavebních objektů a bude provedena takto: S0 101 část 1 — km 0,215 — 6,050,průměrná šířka komunikace je 4,9m část 2 — km 6,240 — 6,900,průměrná šířka komunikace je 4,1m
<br> - aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m — provedení vrstvy pro vyrovnání z asfaltového betonu ACO 11 v průměrné tloušt ce 30 mm - aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m2 - celoplošné pokládky obiusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tloušťce 40 mm — zpevnění krajnic št...

Načteno

edesky.cz/d/3192155

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz