« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Úprava vodovodu v obci Zahrádky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190812092200680 IN 12 8 2019
záď aw Městský úřad Jindřichuv Hradec šála/š <.>,; Odbor životního prostředí
<br> Klášterská 135,377 01 Jindřichův Hradec,tel.: 384 351 280,e-mail:i.novakova©jh.cz
<br> spis: 3358/2019 Jindřichův Hradec,dne 12.8.2019 čj: OŽP/40029/19/1N-581 oprávněná úřední osoba: lng.XXXXX XXXXXXXX
<br> Věc: Úprava vodovodu V obci Zahrádky
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec,odbor životního prostředí,jako správní orgán příslušný podle 5 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,který je věcně příslušným vodoprávním úřadem dle ustanovení % 104 odst.1 písm.c) a č 106 zákona č.254/2001 Sb.o vodách,a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o vodách),jako místně příslušný vodoprávní úřad dle š 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění zákona č.413/2005 Sb <.>,s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení 5 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),investora stavby
<br> Obec Zahrádky,IČ: 006 66 564 se sídlem Zahrádky 42,378 53 Strmilov
<br> vydává
<br> I.společné územní a stavební povolení dle ustanovení ustanovení % 79,92,94j a 115 stavebního zákona,& 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebním řádu a č 15 odst.1 vodního zákona,k provedení stavby vodního díla: „Úprava vodovodu v obci Zahrádky“,obec Zahrádky,okres Jindřichův Hradec,kraj Jihočeský <,>
<br> č.h.p.1-07-03-0340-0-00,HGR — 6510,VT: Hamerský potok 10100081,VÚ: Hamerský potok od pramene po Studenský potok HVL-0740 o kapacitě:
<br> — z rPE 90 mm V dl.90 m s uložením na pozemky p.č.802/1 a 769/19 k.ú.Zahrádky a osazení nové
<br> — z rPE 63 mm V dl.90 m na pozemcích p.č.769/1 a 18/1 k.ú.Zahrádky <.>
<br> Pokládkou vodovodního řadu budou dotčeny pozemky p.č.dle KN k.ú.Zahrádky:
<br> p.č.802/1 LV 1001 Vlastník: investor stavby 77...

Načteno

edesky.cz/d/3192148

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz