« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - zapis ZO XV,2012 23,4,12.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis ZO XV,2012 23,4,12.pdf
Zápis č.XV/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolany
<br> konaného dne 23.4.2012,od 17:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.10 hodin
starostou obce Jiřím Plškem.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo
v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Informace o konání ZO
podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 16.4.2012 14:00 XXX do XX.X.XXXX do XX:XX <,>
(příloha č.1).Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že
přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9.členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta určil ověřovatele zápisu Jiřího Škvrnu a Veroniku Lemberkovou a zapisovatele Radoslava
Všetečku
<br> * * *
Schválení programu:
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu byl doplněny
body:
− návrh na pořízení změny č.2 ÚP obce Dolany která bude řešit koridor pro „silnice I/33
Jaroměř obchvat“
− vyhlášení konkurzu na ředitele/ku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy
Dolany
<br> Program jednání
<br> 1) Kontrola usnesení ZO XIV/2011 ze dne 26.3.2012
2) Závěrečný účet 2011
3) Změna katastrální hranice mezi k.ú.Dolany u Jaroměře a Střeziměřice v rámci KPÚ
4) Prodej pozemků p.č.318,317/4 a 317/5 v k.ú.Dolany <.>
5) Finanční příspěvky 2012
6) Schválení realizátora rekonstrukce přízemí v ZŠ Dolany
7) Pořízení změny č.2 ÚP obce Dolany která bude řešit koridor pro „silnice I/33 Jaroměř,obchvat“
8) Vyhlášení konkurzu na ředitele/ku příspěvkové or...

Načteno

edesky.cz/d/3192039

Meta

Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz