« Najít podobné dokumenty

Obec Vojkovice (Mělník) - Oznámení o zahájení øízení-Pískovna Vojkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojkovice (Mělník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení øízení-Pískovna Vojkovice
Město Kralupy nad Vltavou
<br> Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
<br> www.mestokralupy.cz,podatelna©mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
<br> IČ: 00236977,DIČ: cz 00236977,DS: Szzbqu
<br> č.1.: MUKV 57725/2019 vvsr
<br> SPIS.ZN.: MUKV-S 10629/2019 WST POČET LISTÚ: 4
<br> POČET PŘÍLOH: o
<br> POČET LISTÚ PŘÍLOH: o
<br> VYŘIZUJE: L.Millerová
<br> TEL.: 315 739 915
<br> E-MAIL: lenka.mi|lerova©mestokralupy.cz DATUM: 29.07.2019
<br> '
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘZENÍ
<br> České štěrkopísky,spol.s r.o <.>,Cukrovarská 34,Čakovice,190 00 Praha 9,IČ: 275 84 534 v zastoupení společností REGIONPROJEKT,s.r.o <.>,Horova 12,400 01 Ústí nad Labem,IČ: 482 93 806 (dále jen „žadatel"),podal dne 19.06.2019 žádost o změnu územního rozhodnutí č.j.MUKV 46425/2017 WST ze dne 29.06.2017,které nabylo právní moci dne 04.08.2017.Následně dne 17.07.2019 podal žádost o prodloužení platnosti uvedeného územního rozhodnutí,které bylo vydáno pro umístění stavby:
<br> Pískovna Vojkovice,sociálně technické zázemí (STZ),stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení,přípojka VN,trafostanice (TS) <,>
<br> na pozemku k.ú.Křivousy parc.č.829/4,895/34,895/18,895/96,895/7,895/ 102,895/115,895/1,895/114,895/113,829/1,945/1 <,>
<br> 945/2,859/2,944,943,954 <.>
<br> na pozemku k.ú.Všestudy u Veltrus
<br> parc.č.205/16,205/17,205/18,226/193,226/194,226/195,226/232,226/4,226/228,226/229,226/192,226/ 195,226/230,226/232,367/2,363,360/1,361,362
<br> na pozemku k.ú.Dušníky nad Vltavou
<br> parc.č.275
<br> na Qozemku k.ú.Voikovice u Kralup n.VIt.parc.č.358/6,261/1,261/11,361/2
<br> Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o změně územního rozhodnutí a řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí <.>
<br> Navrhovaná změna umístěni stavby: - Z důvodu zachování trasy A8-d závlahového vodovodu DN 300 v prostoru sociálně technického zázemí
<br> (STZ) je navržena změna umístění některých objektů a to: ' posunutí objektu č.14 monto...

Načteno

edesky.cz/d/3191928

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojkovice (Mělník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz