« Najít podobné dokumenty

Obec Pěčice - Zápis č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pěčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva
Zápis veřejného zasedání obecního zastupitelstva
č.6/2019
konaného dne 4.8.2019,19:00
v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích
Přítomni:
<br> XXXXX XXXXXXXX <,>
XXXX XXXXXXXX <,>
XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni:
XXXXX XXXXX
XXX XXXX
<br> Hosté:
Viz přiložená presenční listina <.>
<br> 1.Zahájení
Místostarostka XXXXX XXXXXXXX jako Předsedající konstatovala,že se sešlo X členů zastupitelstva,a tím je zasedání usnášení schopné <.>
<br> 1.Schválení programu zasedání
· Výběr nájemníka Obecního hostince
· Výběr nájemníka Obecní prodejny
· Projednání záměru výpovědi pachtovní smlouvy na pozemek p.č.305/82
· Zpráva o činnosti Obecního úřadu
· Diskuse
· Závěr
Oproti zveřejněné pozvánce na Zasedání zastupitelstva navrhla předsedající vyškrtnout bod 4.- výběr nájemníka obecní prodejny,protože se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil <.>
NÁVRH USNESENÍ 1-6/2019:
Zasedání 1-6/2019 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání zastupitelstva zveřejněné 22.7.2019,přičemž bude vypuštěn bod č.2 - pronájem prodejny <.>
<br> HLASOVÁNÍ:
<br> XXXXX XXXXXXXX – PRO
XXX XXXXXXXXX – PRO
XXXX XXXXXXXX - PRO
XXXXX XXXXXXXXX – PRO
XXXXXX XXXXX – PRO
Usnesení bylo schváleno
<br> X.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající jako zapisovatelku určila Janu Truksovou,jako ověřovatele Kláru Kodýdkovou a Václava Peštu <.>
<br> 4.Výběr nájemníka Obecního hostince
Předsedající informovala,že bylo předloženo celkem 6 nabídek,které všechny splňují podmínky zveřejněného výběrového řízení – žádost s obchodním záměrem,kopii Živnostenského listu + kopii koncese opravňující prodej lihovin <.>
Následně byly přítomným představeny jednotlivé nabídky.Po představení kandidáta následuje hlasování,o XXX,zda mu bude pronájem přidělen <.>
<br> X.PRONÁJEM OBECNÍHO HOSTINCE P.NĚMEČKOVI
Návrh usnesenÍ 2-6/2019:
P.Němeček bude pronajímatelem Obecního hostince v Pěčicích <.>
HLASOVÁNÍ:
<br> XXXXX XXXXXXXX – PROTI
XXXX XXXXXXXX - PROTI
XXXXX XXXXXXXXX – PROTI
XXX XXXXXXXXX - PROTI...

Načteno

edesky.cz/d/3191911

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pěčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz