« Najít podobné dokumenty

Obec Vidim - Veřejná vyhláška, pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pověření výkonem fce OLH - veřejná vyhláška
Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1,276 01 Mělník
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Adresa: Městský úřad Mělník T: +420 315 635 111 Bankovní spojení: ČS Mělník 27-0460004379/0800
<br> náměstí Míru 1 F: +420 315 622 318 DIČ: CZ00237051
<br> 276 01 Mělník E: mu@melnik.cz IČO: 00237051
<br> ID datové chránky: hqjb2kg
<br> č.ev.: 81879/19-MUME
<br> Naše č.j.: 3884/ZP/19/FRKA
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> T: +XXX XXX XXX XXX
<br> E: f.kabelka@melnik.cz
<br> Dle rozdělovníku
<br> Mělník: 7.8.2019 Příloha: pracovní náplň OLH + výpis práv a
povinností účastníka řízení
<br> Věc: Pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení
s velkým počtem účastníků
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> A)
Oznámení o zahájení řízení
<br> s velkým počtem účastníků o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře <,>
<br> B)
Výzva
<br> podle § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) k podání
námitek a doplnění řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Městský úřad Mělník,odbor životního prostředí,jako věcně příslušný orgán státní
správy lesů (dále jen „OSSL“),příslušný podle § 48 odst.1 písm.m) zákona č.289/1995 Sb <.>,o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů,v platném znění (dále jen „lesní zákon“),a dále jako
místně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 11 správního řádu rozhoduje z moci
úřední v dikci § 144 a § 25 odst.1 až 4 správního řádu,o pověření (dle § 37 odst.6 lesního
<br>
<br> Městský úřad Mělník č.j.3884/ZP/19/FRKA
náměstí Míru 1,276 01 Mělník
<br> 2
<br> zákona) fyzické osoby pana Ing.Libora Švandy,nar.8.11.1968,trvale bytem Vysoká 45 <,>
277 24 Vysoká,licence odborného lesního hospodáře č.j.: 14510/2003-2/264 <,>
e-mail: lisv@seznam.cz,tel.+420 606 685 478,výkonem činnosti odborného lesního
hospodáře (dále jen „OLH“) od 1.1.2020 na neurčito (bez časového omezení) na lesních
majetcích vlastníků do 50 ha výměry (dále jen „vlastníci lesa“),kteří si...

Načteno

edesky.cz/d/3191861

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz