« Najít podobné dokumenty

Obec Nesvačily - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nesvačily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření SW 1 z č.5 Rozpočtové opatření č.512019 ze dne 17.07.2019
<br> SU AU XXX XXXX Uz Org ZJ Důvod * SR Úpravy do data Změna Výsledný UR 231 0010 01111 0000 00000 0000 000 DPFO ze závislé činnosti 500 000,00 0,00 +8 165,00 508 165,00 231 0010 04111 0000 98348 0000 000 dotace na Volby do EP-vratka 0,00 29 000.00 -8 165,00 20 835,00 231 0010 05137 6171 00000 0000 000 drobný majetek 0,00 0,00 +80 000,00 80 000,00 231 0010 05138 6171 00000 0000 000 nákup zboží 100 000,00.-18 000,00 -82 000,00 0,00 231 0010 05139 2212 00000 0000 000 materiál na opravu místní komunikace 0,00 0,00 +30 000,00 30 000,00 231 0010 05154 6171 00000 0000 000 spotřeba el.en.—OÚ 2 500,00 968,00 +2 000,00 5 468,00 231 0010 05169 2212 00000 0000 000 oprava místní komunikace 80 000,00 -21 803.00 -30 000.00 28 197.00 231 0010 06130 3639 00000 0000 000 nákup pozemků 30 000,00 0,00 +750 000.00 780 000,00 231 0010 08115 0000 00000 0000 000 ňnancováni - nákup pozemků 0,00 0,00 +750 000,00 750 000,00 Celkový souhrn za RO č.5 Rozpočtové opatření č.512019 ze dne 17.07.2019“ " <.>
<br> Příjmy : zvýšení 8 165,00 - snížení 8 165,00 = rozdíl 0,00
<br> Výdaje : zvýšení 862 000,00 - snížení 112 000,00 = rozdíl 750 000,00
<br> Financování - změna celkem 750 000,00 <-> Kontrola -750 000,00 Celkový souhrn za všechna RO._._ ' "_ __ _ " i "
<br> Příjmy : zvýšení 8 165,00 - snížení 8 165,00 = rozdil 0,00
<br> Výdaje : zvýšení 862 000,00 - snížení 112 000,00 = rozdíl 750 000,00
<br> Financování - změna celkem 750 000,00 <-> Kontrola -750 000,00
<br> Rozpočtové opatření č.5/2019 schválilo OZ dne 17.7.2019 Usnesením č.5/2019
<br> by! [Šíma- f!/)((—(.( A; '
<br> GMP-za? J!./2 !?!ý'
<br> Obecní—ůřai—í-Rlesvačily lic.č.90713

Načteno

edesky.cz/d/3191840

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nesvačily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz