« Najít podobné dokumenty

Obec Dolce - Zveřejnění záměru obce - pronájem nebytových prostor k provozování výčepu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zobrazit záměr
Obec Dolce Tel.: 377 986 695
Dolce č.p.100 E-mail: info@obec-dolce.cz
334 01 Přeštice ID datové schránky: 3u2btwq
IČ: 00574163
<br>
<br>
<br>
ZÁMĚR PRONÁJMU VÝČEPU
<br> Obec Dolce dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově čp.100 – budova občanského vybavení na parcele
<br> p.č.st.86/1,zapsaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj.Katastrální pracoviště Plzeň – jih
<br> na LV 10001 pro obec a katastrální území Dolce <.>
<br> Prostory jsou určeny k provozování výčepu.Plocha výčepu s konzumační místností je 37 m2 <,>
součástí pronájmu je společná chodba,toalety,sklep,šatna,možnost venkovního posezení
<br> před budovou <.>
<br> Objekt je vybaven:
<br> • voda,odpad napojen na ČOV,elektrická energie,plyn
<br> • vnitřní zařízení
<br> • částečné vybavení kuchyňky
<br> • vytápění řešeno kamny na tuhá paliva nebo plynovým topením (vafky)
<br> Cena pronájmu činí 1 000,00 Kč měsíčně se smlouvou na dobu neurčitou s možností výpovědi <,>
<br> výpovědní doba 2 měsíce <.>
<br> Předpokládaný začátek pronájmu od 1.10.2019 <.>
<br> Podmínky pronájmu budou blíže specifikovány ve smlouvě.Návrh smlouvy k nahlédnutí na OÚ <.>
<br> Prohlídka prostoru je možná na základě předchozí telefonické domluvy /tel.377 986 695/ <.>
<br>
<br> Zájemce povinně k žádosti doloží:
<br> • kopii živnostenského oprávnění
<br> • stručný popis podnikatelského záměru
<br> • návrh provozní doby – dny v týdnu,minimální hodiny
<br> • čestné prohlášení o bezdlužnosti
<br> • výpis z trestního rejstříku
<br> • identifikační údaje uchazeče:
➢ u OSVČ – jméno,příjmení,adresa trvalého pobytu,IČ,telefon,e-mail
➢ u právnických osob – název,sídlo IČ,telefon,e-mail,nabídka musí být podepsána
<br> osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu
<br>
Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního úřadu či zaslat poštou na adresu
<br> obecního úřadu: Dolce 100,334 01 Přeštice a to nejpozději do 4.9.2019 do 15:00 hod <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3191693

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz