« Najít podobné dokumenty

Obec Kuželov - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuželov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2019
1
<br>
<br> Zápis
ze 8.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kuželov <,>
<br> konaného dne 27.6.2019 od 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu,Kuželov č.p.125
<br>
<br>
<br> 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Kuželov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00
<br> hodin starostou obce Milanem Kostelanským („dále jako „předsedající“) <.>
<br>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
<br> konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
<br> 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> Předsedající konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecních zřízení).Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední
<br> desce Obecního úřadu Kuželov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to
<br> od 19.6.2019 do 28.6.2019.Současně byla zveřejněna ve stejnou dobu na,<,> elektronické úřední
<br> desce obce“(příloha č.2) <.>
<br>
<br> Předsedající konstatoval,že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je k nahlédnutí
<br> v kanceláři Obecního úřadu Kuželov.Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky <.>
<br>
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br>
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Strachotu a pana Ing.Pavla Okénku <.>
<br> Zapisovatelkou paní Evu Pavlíkovou <.>
<br> Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.Žádné další stanovisko
<br> vzneseno nebylo <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kuželov určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Strachotu a pana
<br> Ing.Pavla Okénku <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1/19/8 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kuželov určuje zapisovatelkou paní Evu Pavlíkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2/19/8 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Schvále...

Načteno

edesky.cz/d/3191597

Meta

Veřejná zakázka   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuželov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz