« Najít podobné dokumenty

Obec Vysokov - Informace o konání jednání zastupitelstva 21082019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysokov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání jednání zastupitelstva 21082019
Obec Vysokov <,>
<br> Obecní úřad Vysokov
<br> Vysokov č.p.108,547 01 Náchod
<br> IČ: 006 53 497
<br>
<br>
I N F O R M A C E
<br> o konání Zastupitelstva obce Vysokov
<br> Obecní úřad Vysokov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání
<br> Zastupitelstva obce Vysokov,svolaného starostkou obce Bc.Renátou
<br> Sychrovskou Fiedlerovou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br>
<br> Místo konání: Obec Vysokov - zasedací místnost obecního úřadu <,>
<br> Vysokov č.p.108
<br>
<br> Doba konání: 21.08.2019 od 17:00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a
zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na
akci „Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“
<br> 4) Různé:
<br> V obci Vysokov dne 14.srpna 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX Fiedlerová
<br> starostka obce Vysokov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.srpna 2019
<br> Jméno a podpis:
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 21.srpna 2019
<br> Jméno a podpis:
<br>
<br> Zveřejněno bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce <.>

Načteno

edesky.cz/d/3191552

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysokov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz