« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Tošanovice - 22/2018 Rozhodnutí - Stavební povolení PZ Horní Tošanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Tošanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
O B E C N Í Ú Ř A D H N O J N Í K,Hnojník č.222,739 53 stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: OH/01527/2014/SÚ/Fi TOSAN park a.s.Václavské náměstí 837 110 00 Praha V zastoupení: UBM Bohemia Development s.r.o.Václavské nám.11 110 00 Praha 1 V zastoupení: INKOS OSTRAVA,a.s.Havlíčkovo nábř.<.> 696/22 701 52 Ostrava VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX.filipcova@hnojnik.cz DATUM: XX.X.XXXX ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková část: Obecní úřad Hnojník,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 24.6.2014 podala společnost TOSAN park a.s <.>,IČ: 26403536,Václavské náměstí 837/11,110 00 Praha,zastoupená na základě plné moci společností UBM Bohemia Development s.r.o <.>,IČ: 63978733,Václavské nám.11,110 00 Praha 1,zastoupená společností INKOS OSTRAVA,a.s <.>,IČ: 48394637,Havlíčkovo nábřeží 696,702 00 Ostrava (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání: vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění,s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: Průmyslová zóna Horní Tošanovice (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.303,313,328,331/8,337,347/14,347/21,347/22,348/1,351,779/1,782/3,784/1 v katastrálním území Horní Tošanovice.Stavba obsahuje: SO 01 Objekt A Objekt A je logistická hala umístěná na pozemcích parc.č.303,313,328,331/8,337,779/1 v k.ú.Horní Tošanovice.Je obdélníkového půdorysu o rozměrech 525 x 210 m,XXXXX XXXX je XX,X m,u dvou polí v severním štítu 12,7 m.Rozčleněna je na dvanáct menších částí.Každá část má svůj vlastní vestavek.Objekt je vybaven vnitřními rozvody vody,splaškové a dešťové kanalizace,plynovými rozvody,zařízením pro vytápění,chlazen...

Načteno

edesky.cz/d/3191532

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Tošanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz