« Najít podobné dokumenty

Obec Pluhův Žďár - Územní plán Pluhův Žďár - změna č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pluhův Žďár.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
+
+
+
<br> +
+
<br> +
<br> ++
+
+
+
+
<br> +
+
+
+
+
+
+
<br> +
+ + +
<br> +
<br> +
<br> +
+
<br> +
<br> +++
+
+
++
<br> +
<br> +
+
<br> +
<br> ++
+
+ +
<br> +
++ + + + +
<br> +
+
<br> +
+
+
+
+
+
<br> +
+
+
+
+
<br> ++
+++
<br> +
++
<br> ++
+
<br> + +
+ +
<br> + +
+ +
<br> +
<br> +
+
+
<br> + + + + ++
+
+
<br> +
+
<br> +
+
++
<br> +
+
+
+++
<br> +
+
<br> +
<br> +
<br> +
+
<br> +
<br> +
+
<br> +
<br> +
<br> +
<br> +
+
++
<br> +
+
<br> +
++++++
<br> + + +
+ + +
<br> + + +
+ ++
<br> +
+
+
<br> +
+
<br> ++
++
<br> ++
+
+
+
+
+
+
+ +
<br> +
+
<br> +
+
+
+
+
<br> +
<br> +
+
+
++
<br> +
+
<br> + + +
+
<br> +
+
+
+
<br> +
+
<br> +
<br> +
+
+
++
<br> +
+
<br> +
++
<br> ++++
+ +
<br> + + +
+ + +
<br> + + +
<br> +
+
+
+
<br> +
+
+
<br> +
<br> +
+ + +
<br> +
+
+
+
++
<br> +
+
+
<br> +
+
<br> ++
+
+
+
+
+
+
+
<br> +
+
<br> +++++
+
+
++
<br> +
<br> +
+
+
+
+
<br> + +
+
+
+
<br> +
+
+
+
+
+
+
<br> +
+
<br> +
+
+
<br> +
<br> +
<br> + +
+ + +
<br> + +
+++++
<br> ++
<br> +
<br> ++
+
+
<br> +
<br> +
+
<br> + + + + + + +
+
<br> +
<br> +
+
<br> ++
<br> +
<br> +
+
+
+
<br> ++
+
+
<br> +
<br> +
+
+
+
+
++
<br> +
+ +
<br> +
+
<br> +
+
+
+
+
+
+
<br> ++++
+
<br> +
+
<br> +
<br> +
+
<br> +
<br> ++
+
+ +
<br> +
++ + + +
<br> +
<br> +
<br> +
+ +
<br> +
+ + + + + + + +
<br> +
+
+
<br> ++
<br> +
+
+
+
+
<br> + + + + + + ++
+
+
+
+
+
<br> ++
+
+
++
<br> ++
<br> +
+
+
+
+
+
+
+
<br> +
+
+
+
+
++
<br> +
<br> +
+
+
+
<br> +
+
+++++++
<br> +
+
<br> +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
<br> +
+
<br> +
+
+
+
+
++
<br> +
+
<br> + + +
+
+
<br> +
+
+
+
+
+ +
<br> +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
<br> +
<br> + +
+ + ++
<br> + ++++
<br> +
<br> +
<br> +
<br> ++
<br> +
+
+
+
+
+
<br> + +
<br> + ++
+
+
<br> +
<br> +++
+
+
+ +
+
<br> +
<br> +
+
+
<br> +
+
++
<br> +
<br> +
+
+
+
+
<br> ++++++
+
+
+
+
<br> +
+
+
+
<br> + + + + + + + ++
+
+
<br> ++
+
<br> +++
<br> +
+
+
+
<br> +
<br> +++++++++
+
+
+
+
+
+
<br> + + +
+ +
<br> +
<br> +
++
<br> +
+
+
<br> +
<br> + + +
+
<br> +
+
+
<br> +
+
+
<br> + +
+
<br> +
<br...
bez názvu
Legenda
<br> o ; P1 :.o.<.>.<.>
<br> k.ú.Višňová u Kardašoví Rečice obec Višňová
<br> soused_obce
<br> správní území obce zastavěné území k 1.1.2019 zastavitelné plochy
<br> plochy přestavby
<br> plocha nebo koridor,v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studi
<br>,' k.ú.Chotěmice obec Chotěmice
<br>.\f' l-I-I-'.I-I-|-|-|.\-I-I-l-I-I-I-l-I-I-l-I-I-\ <.>
<br> k.ú.Dírna
<br> obec Dírna
<br> 77777
<br> 77777
<br> “$
<br> 11111
<br> 66666
<br> k.ú.Kardašova Rečice město Kardašova Rečice
<br> 66666
<br> &
<br> k.ú.Mnich u Kardašoví Rečice město Kardašova Rečice
<br> \,\.\ 3,\ “\,'$,\,\,\,\ & \,\,\,\,\ <,>
<br> !.<.> !.i s.<.> '
<br> k.ú.Vícemíl obec Vícemil
<br> k.ú.Velký Ratmírov obec Velký Ratmírov
<br> výkres zak aelníhe ě enění území změna ě t územníhe planu Pluhův Želar
<br> 77777
<br> k.ú.Deštna ujindřichova Hradce obec Deštná
<br> k.ú.Lodhérov obec Lodhérov
<br> výkres zakladniho členění území
<br> změna č.<.> l územníhe planu Pluhův Želar ZÁZNAM o ÚČINNOSTI
<br> vydávaiící správní orga' n: datum na bytí učin nosti:
<br> Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár
<br> oprávněná úředníosoba pořizovatele jméno a přílmení: XXXXX XXXXXXXXX
<br> funkce: referent Městského úřadu Jindřichův Hradec,odbor výstavby a územnlho plánování
<br> podpis:
<br> ZPRACOVATEL
<br> ING.SIMONA 'Í'OUPALÍKOVÁ Vlastiboř 93,Soběslav 392 01
<br> datum vyhotovení: květen 2019
<br> vypracoval:
<br> lng.Simona 'Í'oupaliková
<br> odpovědný projektant: Ing.arch.Jan Mádllk
<br> číslo pare:
<br> O 50 100 200 300 400 500m
<br> Ett—
<br> měřítko 1:5 000
<br> výkres zakladniho členění území
<br> změna č.<.> l územníhe planu Pluhův Želar ZÁZNAM o ÚČINNOSTI
<br> vydávající správní orgá n: datum na bytí účin nosti:
<br> Zastupitelstvo obce Pluhův Žd'ár
<br> oprávněná úředníosoba pořizovatele jméno a přílmení: XXXXX XXXXXXXXX
<br> funkce: referent Městského úřadu Jindřichův Hradec,odbor výstavby a územnlho plánování
<br> podpis:
<br> ZPRACOVATEL
<br> ING.SIMONA 'Í'OUPALÍKOVÁ Vlastibo...
bez názvu
" " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> !!
<br> !
!
!!
<br> !!
<br> !! !!
<br> !
!
!!
!
!
<br> !
!! !
<br> !!
! !
<br> ! !
!!
<br> !! !!!!
!
!
<br> !
!!
<br> !
<br> !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
<br> !
<br> !!
!
!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
!
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!!!!!
<br> !
<br> !!
<br> !!
!!
<br> !
!
!
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
!
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
!
!!!
<br> !
<br> !!
!
! !!!
<br> !!
<br> !!
!
<br> !!
<br> !
!
!
!
<br> !!
<br> !
!!!
<br> !
!!
<br> !!!!!
!
!
!
<br> !
!!
<br> !
!
!
!
!
!
!
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
!
!
!
!
!
!!!
<br> ! !
!!
<br> !!
!
<br> !!
!
<br> !!!!!!
<br> !
! !
<br> !
!
!!
<br> !
!
<br> !!!
!!
<br> !!!
<br> !
<br> !
<br> !
!
!
<br> !!
!
<br> !!
<br> !
!!!!
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
!
!
<br> !!!
!
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !!!
!! !
<br> !
!
<br> !
<br> ! !!
<br> !
!
<br> !
!
!
!
!
!
!
!
<br> !
!
!
!!
<br> !
!
!
<br> !
!!
<br> !!!!
<br> ! !
!!
<br> !!! !!
!
<br> !
<br> LBK 39
<br> RBC 1907
<br> RBC 678
<br> LBK 9
<br> LBK5
<br> LBC 14
<br> LBC 3
<br> LBK 21
<br> LBC2
<br> RBK12LBC 20
<br> LBK7
<br> LBC 35
<br> LBK 5
<br> LBC5
<br> LBC 29
<br> LBC27
<br> LBK 8
<br> RBK 466
<br> LBK 26
<br> LBC 6
<br> LBK 32
<br> LBK 10
<br> LBC 1
<br> LBC 18
RBK 466
<br> LBC 36
LBK 2
<br> LBC6
<br> LBK 13
<br> LBK 30
<br> LBK 12
<br> LBK 10
LBC 9
<br> LBK 39
<br> RBK 466
<br> LBC 7
<br> LBC 11
<br> LBK 39
<br> LBK 10
<br> RBK 4033
<br> LBC 33
<br> LBK 4
<br> RBK 23 (RBK 4031)
<br> LBC 33
<br> LBK14
<br> RBK 31 (RBK 4031)
<br> RBK 37 (RBK 4031)
<br> LBC
<br> RBK 15 (RBK 466)
<br> územní s ys tém ekologické s tability
biocentrum funkční
biokoridor funkční
biokoridor nefunk...
bez názvu
1
<br>
<br> III.PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU PLUHŮV ŽĎÁR
<br> – text s vyznačením změn
<br> a) vymezení zastavěného území
<br> Zastavěná území byla vymezena k 31.1.2012 a jsou vyznačena ve Výkrese základního členění území
a v Hlavním výkrese.Zastavěné území bylo aktualizováno ke dni 1.1.2019.Hranice zastavěného území je
vyznačena ve výkrese základního členění a hlavním výkresu <.>
<br>
<br> b) základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho
hodnot
<br> ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
<br> V obci Pluhův Žďár se předpokládá především rozvoj bydlení v rodinných domech,dále rozvoj zemědělství <,>
občanského vybavení a technické infrastruktury.Je třeba klást důraz na obnovu současného bytového
fondu <.>
<br> Územní plán uvažuje především s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení a občanské
vybavení,které nenaruší obytnou funkci.Rozvoj zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci <,>
modernizaci a dostavbě.Nová výstavba je možná pouze za dodržení podmínky výstavby přibližně
v místech,kde stály původní objekty (přibližně = +- 5m).Navržená výšková hladina pro doplňované
a přestavované objekty musí korespondovat s okolní zástavbou (zpravidla do výšky 9,5m) <.>
<br> Rekonstruované a přistavované objekty lze zvětšovat až do velikosti dané podmínkami stanovenými pro
využití území navržených ploch pro bydlení <.>
<br> Dostavba je soustředěna především na plochy,jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla,s maximálním
využitím stávajících komunikací a infrastruktury <.>
<br> Je podporován cestovní ruch a rekreační funkce ve stávajících objektech,budou vytvořeny podmínky pro
agroturistiku,chalupaření,drobné služby <.>
<br> V celém správním území obce Pluhův Žďár nesmí být povolovány stavební záměry,které by vyžadovaly
zásahy do zemské kůry (např.hlubinné vrty a důlní práce),které by mohly znehodnotit celistvost –
homogenitu horninového masivu na území obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> VYMEZENÍ ...
bez názvu
“.'.“.! l.l \.! “',“ k.ú.Chotěmice = '“i <.>,_ obec Chotěmice Ě N.IQ,<.> '.!.'s,! you!!/" '? „!Q = f._ ; m_,;.L7 L7 g.<.> ooooooooOO & V W H V FÉ S i _,! ! i | Š v W 17 17 17 © v 3 17 - <.>,a,': Ž|Ílill©líla © il UŽŠlliliimlhÉ) planu lFHUhUV Zda? : D / o 5 i" ! ! ! ! ! ! " " k.ú.Vícemil %,_ obec Vícemil "'—
<br> IL
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> OOOOOQ.<.>.<.>.<.>.O l
<br> uuuuu
<br> o.<.>.V
<br> <RBK ilg námi)
<br> k.ú.Dima
<br>,<,> k.ú.Deštná ujindřichova Hradce obec Duna
<br> obec Deštná
<br>.(IQRBKQGBD
<br> 111111
<br> 11111
<br> zzzzzz
<br> zzzzzz
<br> uuuuu
<br> k.ú.Lodhéřov obec Lodhéřov
<br> amu-(wii)
<br> 111111
<br> 7
<br> Ill.Ill-l.Ill-Ill-.Ill-Ill.-,: :'lf'HH' s V:3='7:::::' 'lllllll Ill-Ill ll:-
<br> I-I-I I-L
<br> hlavní výkres
<br> změna č.il územního plánu Pluhův Žďár ZÁZNAM o ÚČINNOSTI
<br> vydávající správní orgán: datum na bytí účinnosti:
<br> k.ú.Višňová u Kardašovi Rečice obec Višňová
<br> Zastupitelstvo obce Pluhův Žd'ár
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a přůmení: XXXXX XXXXXXXXX
<br> funkce: referent Městského úřadu Jindřichův Hradec,odbor výstavby a územního plánování
<br> podpis:
<br> otisk úředního razítka pořizovatele
<br> ZPRACOVATEL
<br> ING.SIMONA 'Í'OUPALÍKOVÁ Vlastiboř 93,Soběslav 392 01
<br> zzzzz
<br> datum vyhotovení: květen 2019
<br> vypracoval:
<br> Ing.Simona 'Í'oupalíková
<br> odpovědný projektant: Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> číslo pare:
<br> razítko projektant
<br> O 50 100 200 300 400 500m
<br> id:—:—
<br> měřítko 1:5 000
<br> &'ý && \ \ \.\l\-l- \.“'l.l.<.>.<.> l|-|-|-|-I-|g\ili
<br> Legenda m.<.> -.<.>.<.> hranice katastrálních území
<br>.<.>.co.<.>.' ' ' '
<br> =.spravni uzemi obce
<br>.<.>.<.>.<.>
<br> zastavěné území k 1.1.2019 „„„„„ “W
<br> E
<br>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<,>
<br> :.zastaV|telne plochy
<br> 0 o o o.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>
<br> : P1 : plochy přestavby
<br>.o o o.<.>
<br> plochy plochy plochy
<br> stabilizované změn změn I.etapa II.etapa 111111 plochy bydlení
<br> plochy občanského vybavení
<br> plochy občan...
bez názvu
výkrěs věrějně praspěěnýsn stavěla? apatřění a asanasí změna ě r úzěmnína plann Plunův Žďar
<br> 09/9/.<.>.<.> // ffffffffffffffff of fffff
<br> AAAAA
<br> výkrěs věrějně prsspěěnýsh stavěla spatrění a asanas'r'
<br> změna ě <.>,tl územníhs planu Pluhův Žďár ZÁZNAM o ÚČINNOSTI vydávajícísprávníorgán:,„ <.>
<br> oprávněná úřední osoba poř eeeeeeeee
<br> ]ménoa přůmení:
<br> územního plánování podpis:
<br> awfčulťt
<br> Vlastiboř 93,Sob ěěěěěěěěěě
<br> lng.Simona 'Í'oupal'ková
<br> cccccccccc
<br> 11111
<br> ]
<br> FÉ
<br> : ' sa,/zrlí ! 1 1 Or > I :; o/ “* *.<.> /725/3.1 :.g "a.<.> m Legend "Oo./: k.ú.Velký Ratmírov.I-I ran <.>,<,>.obec Velky Ratrmrov.<.>.<.>.<.>.sprá
<br> plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle 5 170 stavebního Zákona) město Kardašova V eČ1ce
<br>.<.>.plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle 5 101 stavebního Zákona) veřejně ' o atření
<br> výkrěs věrějně praspěěnýsn stavěb„ spatrění a asanasí
<br> změna č.<.> 1 územníhs planu Pluhův Žďar ZÁZNAM o ÚČINNOSTI vydávajícísprávníorgán:,„ <.>
<br> oprávněná úřední osoba poř eeeeeeeee
<br> jméno a přůmení: XXXXX XXXXXXXXX
<br> územního plánování
<br> podpis:
<br> Vlastiboř 93,Sob ěěěěěěěěěě
<br> otovení: “
<br> iiiii
<br> CIS|O pare:
bez názvu
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PLUHŮV ŽĎÁR
<br> dle § 55a stavebního zákona
<br> Předmět změny:
 aktualizace zastavěného území včetně způsobu využití v celém správním území obce;
<br>  aplikace územního plánu s plochami rozdílného využití nad aktuálním mapovým podkladem pro celé správní
území;
<br>  prověření přílišných podrobností pro územní plán a následné jejich vypuštění nebo úprava;
<br>  prověření podmínek využití ploch nezastavěného území;
<br>  zpřesnění a řešení požadavků vyplývající ze ZÚR (hlubinné vrty a ÚSES);
<br>  prověření záměrů na využití území v Pluhově Žďáru,Jižné a Klenově a řešení uskutečněných záměrů ve
vztahu k ÚP (Mostečný);
<br>  prověření pozemku parc.č.1309/4 v k.ú.Jižná za účelem vymezení plochy pro ČOV;
<br>  prověření pozemků v jednotlivých sídlech pro komunitní kompostování <.>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> vydávající správní orgán:
<br> Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> jméno a příjmení: XXXXX XXXXXXXXX
<br> funkce: referent Městského úřadu
Jindřichův Hradec,odbor výstavby a
územního plánování
<br> podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
otisk úředního razítka pořizovatele
<br>
<br> ZPRACOVATEL
<br> ING.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Vlastiboř XX,Soběslav XXX XX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
razítko projektant
<br> datum vyhotovení: květen 2019
<br> vypracoval:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> odpovědný projektant:
<br> Ing.arch.XXX XXXXXX
<br> číslo pare:
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br> Obec Pluhův Žďár
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen
„stavební zákon“),za použití § 43 odst.4 stavebního zákona,§ 55 ve spojení s § 54
stavebního zákona,§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ ...
bez názvu
Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor výstavby a územního plánování
<br>
<br>
Klášterská 135 / II,377 22 Jindřichův Hradec,tel.: 384 351 252,e-mail: pribylova@jh.cz
<br>
Zn.: VÚP 39946/19/Pb V Jindřichově Hradci: 1.8.2019
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Zveřejněno:
<br> Sejmuto:
<br>
<br> Oznámení zahájení řízení ve zkráceném postupu
o změně č.1 územního plánu PLUHŮV ŽĎÁR
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Jindřichův Hradec,odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších změn a
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost obce Pluhův Žďár změnu č.1 územního plánu
<br> Pluhův Žďár <.>
<br>
<br> Pořizovatel oznamuje podle § 52 ve smyslu § 55b stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona 500/2004
<br> Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen “správní řád”) zahájení řízení o
<br> změně č.1 územního plánu Pluhův Žďár zkráceným způsobem a konání veřejného projednání o
<br> návrhu změny č.1 územního plánu Pluhův Žďár <.>
<br>
Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu PLUHŮV ŽĎÁR
s odborným výkladem
<br> se koná dne 16.9.2019 od 14,00 hod <.>
na Obecním úřadu Pluhův Žďár <.>
<br>
<br> Návrh změny č.1 územního plánu (dále též jen "návrh změny č.1 ÚP") Pluhův Žďár je vystaven
<br> v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto oznámení do 23.9.2019 na
<br> Obecním úřadu Pluhův Žďár nebo na Městském úřadu Jindřichův Hradec,odbor výstavby a
<br> územního plánování (budova Úřadu práce,přízemí kanc.č.102).Dále je návrh změny č.1 ÚP Pluhův
<br> Žďár ve stejné lhůtě připraven k nahlédnutí na webových stránkách města Jindřichův Hradec
<br> (http://www.jh.cz) a na webových stránkách obce Pluhův Žďár (http://www.obecpluhuvzdar.cz) v rubrikách
<br> úřední deska <.>
<br>
Návrh změny se zpracovává na katastrálním území Pluhův Žďár,Samosoly,Jižná,Mostečný,Klenov <,>
Pohoří a Plasná.Obsa...

Načteno

edesky.cz/d/3191499

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pluhův Žďár      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz