« Najít podobné dokumenty

Obec Lipno nad Vltavou - Krajský úřad Jihočeský kraj - Rozhodnutí o odvolání - "Dočasná stavba modernizace skiareálu Lipno - Sal východ"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipno nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190814133437754.pdf (1.47 MB)
KRAJSKÝ ÚŘAD lllllllllllllllllllllllllllllllIllllIllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Oddělení stavebního řádu U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 84722/2019
<br> \ il 0 :: id Vl amu Sp.zn.: OREG/60513/2019/j0ch šíři-! '“ " „__,___„Í„___Ě„„„__ Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX,j ' XX Telefon: XXX XXX XXX ní do liší LB Emu Datum: 12,8_ 2019 iíuj
<br> iíili- ln
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část
<br> Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu,jako správní orgán příslušný podle 567 odst.1 písm.a) zákona Č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a g 89 odst.1 a 5 178 zákona Č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů,obdržel dne 24.5.2019 společně odvolání,které mu předal Městský úřad Vyšší Brod,stavební odbor.Toto odvolání dne 15.2.2019 podali
<br> XXX XXXXXXXXX,Pohraniční stráže XXX,XXX XX VySSI Brod,Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX,Zahradní XXX,XXX XX Vyšší Brod <,>
<br> XXX XXXXX,Míru XXX,XXX XX Vyšší Brod <,>
<br> a XXXX XXXXXXXX,Hlavní XXX/XX,Poštorná,XXX XX Břeclav <,>
<br> proti rozhodnutí Č.j.: MEUVB—6116/2018—stav,spis.zn.: MEUVB 4721/2018-TĚ) ze dne 28.1.2019,které vydal Městský úřad Vyšší Brod,stavební odbor,a jímž bylo podle 5 80 a 92 zákona Č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,rozhodnuto o změně využití území pro účel nazvaný
<br> Dočasná stavba modernizace skiareálu Lipno- Sal východ do 31.12.2030 na pozemku parc.Č.740/1,parc.Č.759,parc.c Č.760/2,parc.c.762/1,paroc.762/3,parc.Č.762/6,parc.č.762/8,parc.č.763/2,parc.Č.763/4,parc.Č.764,parc.č.767/2,parc.č.779,parc.Č.780/2 <,>
<br> parc.Č.780/3,parc.Č.780/10,parc.Č.780/11,parc.Č.780/12,parc.Č.780/21,parc.Č.780/23,parc.Č.780/25,parc.č.780/28,parc.č.780/31,parc.Č.780/32,parc.Č.780/34,parc.Č.780/37,parc.Č.780/38,parc.Č.780/39,parc.Č...

Načteno

edesky.cz/d/3191479

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipno nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz