« Najít podobné dokumenty

Obec Olešník - Výběrové řízení s aukcí - pozemek v k.ú. Zahájí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemek p.č. 360/7 k.ú. Zahájí
21295/C/2019—HMSU
<br> Čj.: UZSVM/C/14357/2019-HMSU
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 „ Uzemní pracoviště Ceské Budějovice,Prokišova 1202/5,371 03 Ceské Budějovice
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí číslo CI28/2019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Zahájí u Hluboké nad Vltavou
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 15.8.2019
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> l.Prodávaný majetek
<br>.pozemek parcela č.360/7,o výměře 27 m2,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: ostatní komunikace
<br> v k.ú.Zahájí u Hluboké nad Vltavou,obci Zahájí,vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště České Budějovice a zapsaný na LV č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází na okraji zastavěné části obce Zahájí,v oblasti zvané V šajmu.Jedná se o úzký pozemek v pásu veřejného prostranství.Pozemek je veřejně přístupný <.>
<br> Kprodávanému majetku byla společností E.ON Distribuce a.s.uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.304/18—UZSVM/C/t8564/2018-FS za účelem umístění kabelového vedení NN v rámci akce „Zahájí,K 359/20,Tesař —— kabel NN“.Pozemek bude dotčen v rozsahu cca 18 m2 včetně ochranného pásma <.>
<br> lll.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,majetek je volně přístupný <.>
<br> IV.Vy...

Načteno

edesky.cz/d/3191436

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz