« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboké Mašůvky - VŘ Separace odpadů v obcích Hluboké Mašůvky, Havraníky a Vrbovec (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboké Mašůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ Separace odpadů v obcích Hluboké Mašůvky, Havraníky a Vrbovec 201908 PDF [3,36 MB]
' ' *.EVROPSKÁ uma Fond možnosti v „.Qperaoní program Z'wotni prost?edí
<br> n': *:
<br> VÝZVA
<br> k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 — 2020
<br> Zakázka: Separace odpadů v obcích Hluboké Mašůvky,Havraníky a Vrbovec
<br> Zadavatel: obec Hluboké Mašůvky,Hluboké Mašůvky 10,671 52 Hluboké Mašůvky
<br> Druh zakázky: veřejná zakázka na dodávky
<br> Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu zadaná dle Pokynů pro zadávání
<br> veřejných zakázek v OPŽP 2014 — 2020 (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek)
<br> Zadavatel na základě š 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „zákon"),nezadává tuto veřejnou zakázku v režimu zákona.V této výzvě je používána terminologie uvedená v zákoně a zadavatel na zákon v dílčích případech odkazuje,V těchto případech se zákonné ustanovení,na které je odkazováno,přiměřeně použije <.>
<br> Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky uvedené ve výzvě,zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.Předpokládá se,že uchazeč před podáním nabidky pečlivě prostuduje všechny pokyny,formuláře,termíny a specifikace obsažené v této výzvě a bude se jimi řídit.Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci,nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat výzvě,může to být důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče zvýběrového řízení.Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k výzvě obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení <.>
<br> 1.PŘEDMĚT ZAKÁZKY
<br> Předmětem veřejné zakázkyje dodávka separačních nádob a kontejnerů dle technické specifikace uvedené v příloze 4 zadávací dokumentace <.>
<br> 2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br> Název zadavatele: Obec Hluboké Mašůvky
<br> Sídlo zadavatele: Hluboké ...

Načteno

edesky.cz/d/3191406

Meta

Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboké Mašůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz