« Najít podobné dokumenty

Obec Český Rudolec - Stavební povolení - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Český Rudolec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení - veřejná vyhláška
Městský úřad Jindřichův Hradec
<br> odbor dopravy Klášterská 135/II,377 22 J.Hradec
<br> Č.j.: DOP/41802/19/AN tel,384 351 273; e-maí/r antusek©jhcz Spis: 2593/19 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX V.].Hradci XX.X.XXXX
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy,jako příslušný speciální stavební úřad,podle & 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění,á š 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu.v platném znění (dále jen “stavební zákon“),na základě žádosti stavebníka: Jihočeský kraj.U Zimního stadionu 1952/2,C.Budějovice 370 76,IC: 70890650,zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,Nemanická 2133/10,370 10 C.Budějovice,lC: 70971641 (dále jen stavebník) doručené dne 7.1 12018,předložené projektové dokumentace a výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení <,>
<br> povoluje
<br> podle š 115 stavebního zákona provedení stavby „Modernizace silnice III/1518,Kunžak - Terezín“ na parcelách č.182,st.360,st.361,1429/2,1430/1,1430/2,1430/3,1435/1,1436/3,1554/26,1721,1741,1775/5,1808/1,1845,1867,1872,2082,2083,2084/1,2090/1,2090/2,2115/1,2129,2184,2188/1,2188/2,2248/5,4776,4778,4779/1,4779/2,4779/3 a 4780 v k.ú.Kunžak a na parcelách č.1275 a 1269/4 v k.ú.Mosty <.>
<br> Popis stavby:
<br> Stavba spočívá v opravě povrchu silnice 111/1518 od křižovatky se silnicí 11/151 v obci Kunžak na hranice katastru obcí Mosty a Dolní Radíkov.Celková délka opravyje 6,685 km <.>
<br> Oprava je rozdělena do dvou stavebních objektů a bude provedena takto:
<br> S0 101 část 1 — km 0,215 — 6,050,průměrná šířka komunikaceje 4,9m část 2 — km 6,240 —— 6,900,průměrná šířka komunikaceje 4,1m - aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0.5 kg/m“ - provedení vrstvy pro vyrovnání z asfaltového betonu ACO ! l v průměrné tloušťce 30 mm — aplikace Spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m3 - celoplošné pokládky obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 1 1+ v tloušťce 40 ...

Načteno

edesky.cz/d/3191352

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Český Rudolec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz