« Najít podobné dokumenty

Obec Dobřejovice - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - CS Kaufland Modletice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobřejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - CS Kaufland Modletice
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 345 brzobohatat@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný správní
<br> orgán podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a o změně některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající
<br> přenesenou působnost podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) <,>
<br> na základě provedeného zjišťovacího řízení
<br>
<br> rozhodl
<br> podle § 7 odst.6 zákona,že záměr
<br> „CS Kaufland Modletice – rozšíření areálu,novostavba skladu O+Z <,>
<br> nová vrátnice,parkovací dům“
<br> nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br>
<br> Identifikační údaje
<br> Název záměru: „CS Kaufland Modletice – rozšíření areálu,novostavba skladu O+Z,nová vrátnice <,>
<br> parkovací dům“
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona: kategorie II bod 106 - „Výstavba skladových komplexů
<br> s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu (10 tis.m2).“ přílohy č.1 k cit.zákonu <.>
<br> Oznamovatel: Kaufland Česká republika v.o.s <.>,Bělohorská 2428/203,Břevnov,169 00 Praha 6
<br> IČ oznamovatele: 251 10 161
<br> Zpracovatel oznámení: RNDr.XXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,DP Eco-Consult s.r.o <.>,V Lukách 446/12 <,>
<br> 503 41 Hradec Králové
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Celková plocha záměru 216 000 m2
<br> Celkem zastavěná plocha 83 323 m2
<br> Celková plocha zeleně 52 411 m2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Praha: 13.8.2019 Dle rozdělovníku
<br> Číslo jednací: 087115/2019/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_087115/2019/KUSK/10
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/TB
<br>
<br> ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br>
<br> strana 2 / 11
<br> Parkoviště 409 OA,76 NA
<br> Počet zaměstnanců 721 (bez navýšení)
<br> Počet pracovních směn 3 směny
<br> Celková plocha skladů O+Z...

Načteno

edesky.cz/d/3191339

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobřejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz