« Najít podobné dokumenty

Obec Veleň - Rozhodnutí - Středočeský kraj - nepovolení udělení výjimky - chráněné živočišné druhy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout [pdf, 2,0 MB]
Kra'sk' úřad Středočeského kra'e ODBOR žworuiuo PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Praha: 7.8.2019
<br> Číslo jednací: 062920/2019/KUSK Spisová značka: SZ_062920/2019/KUSK/5 Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX i.XXX Značka: OŽP/Sy
<br> Věc: Výjimka zochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - mlžů,raků,obojživelníků,plazů,ryb a mihulí — záchranné transfery,průzkumy - rozhodnutí
<br> Rozhodnutí
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust.5 77a odst.5,písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.114/1992 Sb.“),v souladu s ust.% 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,na základě správního řízení vedeného podle zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> nepovoluje výjimku
<br> podle ust.& 56 odst.1 zákona č.1 14/1992 Sb <.>,ze zákazů uvedených v ust.š 50 odst.2 zákona č.114/1992 Sb <.>,škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů velevrub malířský (Unio pictorum),škeble rybničná (Anodonra cygnea),velevrub tupý (Unio crassus),rak říční (Astacus asiacus),rak bahenní (Astacus ieptodactylus),rak kamenáč (Austropotamobius torrenrium),ropucha krátkonohá (Bufo caiamita),skokan ostronosý (Rana arvaiis),skokan skřehotavý (Rana ridibunda),blatnice skvrnitá (Peiobates fuscus).čolek horský (Triturus aipestris),čolek obecný (Triturus vulgaris),čolek velký (Triturus cristatus),kuňka ohnivá (Bombina bombina),kuňka Žlutobříchá (Bombing variegam),mlok skvrnitý (Salamandra saiamandra),ropucha zelená (Bufo viridis),rosnička zelená (Hyla arborea),skokan menší (Rana iessonae),skokan štíhlý (Rana dalmatina),skokan zelený (Rana esculenia),ropucha obecná (Bufo bufo),ještěrka zelená (Lacerra viridis),užovka podpiamatá (Natrix iesseiiata),zmije obecná (Vipera berus),ještěrka obecná (Laceria agiiis),ještěrka živorodá (Lacerla vi...

Načteno

edesky.cz/d/3191308


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz