« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - přesun DZ 1x A 9 (Provoz v obou směrech) - Björnsonův sad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Björnsonuv sad (156,55 kB)
6
5
<br> bet <.>
<br> b
e
t
<.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> b.dl <.>
koš
<br> n
e
z
p
<.>
<br> UNIVERZITA OBRANY
<br> B
jö
r
n
s
o
n
ù
v
<br> s
a
d
<br> B 2
<br> VO
<br> VO
<br> IP 10a
<br> SL
<br> SL
<br> A 9
INS
<br> TAL
OVA
<br> T
<br> OD
STR
<br> ANI
TA 9
<br> P
ře
<br> s
u
n
o
u
t
<br> 6,0
<br> 5,9
<br> N
a
za
<br> čá
tku
ú
<br> se
ku
<br> IP 4
b
<br> B 28
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> BJÖRNSONŮV SAD - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> SRPEN 2019
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0917-2019
<br> O.PITNERO.PITNER
<br> BJÖRNSONŮV SAD - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
ö
6
5
<br> bet <.>
<br> b
e
t
<.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> b.dl <.>
koš
<br> n
e
z
p
<.>
<br> UNIVERZITA OBRANY
<br> B
jö
r
n
s
o
n
ù
v
<br> s
a
d
<br> B 2
<br> VO
<br> VO
<br> IP 10a
<br> SL
<br> SL
<br> A 9
INS
<br> TAL
OVA
<br> T
<br> OD
STR
<br> ANI
TA 9
<br> P
ře
<br> s
u
n
o
u
t
<br> 6,0
<br> 5,9
<br> N
a
za
<br> čá
tku
ú
<br> se
ku
<br> IP 4
b
<br> B 28
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> BJÖRNSONŮV SAD - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> SRPEN 2019
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0917-2019
<br> O.PITNERO.PITNER
<br> BJÖRNSONŮV SAD - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
Návrh opatření obecné povahy - přesun DZ 1x A 9 (Provoz v obou směrech) - Bj
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0337908/2019/4 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0339059/2019 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / suchy.vaclav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení změny místní úpravy provozu na místních komunikacích – místní
<br> komunikace III.třídy,ulice Björnsonův sad,Brno – střed <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájil
<br> řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.(1),písm.c) zákona č.361/2000Sb.<,>
<br> O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny organizace dopravy
<br> v ulici – Björnsonův sad – místní komunikace III.třídy a související změny místní úpravy provozu na
<br> předmětných pozemních komunikacích <.>
<br>
Dále MMB na základě své žádosti o vyjádření k výše uvedenému návrhu dne 13.08.2019 obdržel
<br> stanovisko dotčeného orgánu – Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,pod č.j.:
<br> KRPB-180643-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 13.08.2019,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona
<br> o silničním provozu <.>
<br> Návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníků nemovitostí
<br> a provozoven sídlících ve výše uvedených ulicích a jejich návštěvníků a opírá se o požadavek zvýšení
<br> bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích,a to přesunutí svislého DZ 1x A 9 (Provoz
<br> v o...

Načteno

edesky.cz/d/3191116

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz