« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - zábor pro zařízení staveniště před objektem Přízova 16 a na parkovišti na ul. Dornych

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Přízova, Dornych (407,03 kB)
Stávající DZ : Stávající DZ :zrušit
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Přízova 16 - Dornych
Zařízení staveniště,oprava fasády
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.190350
29.7.2019
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ :zrušit
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> 9-0600DIČ.j.: KRPB - / ČJ-201
<br> Dle §25 zák.č.13/1997 Sb <.>
§77 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br> č.j.: / -MMB 2019
<br> B28 Osadit 7 dní předem
DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> Přízova
<br> Do
rn
<br> yc
h
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
E
<br> N
ÍM
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br> 16
<br> 14
16
<br> Z4
d
<br> 6 <,>
3
<br> 17,0
<br> 1 <,>
0
<br> 17,0/2,0
<br> E1
3/
<br> PŘ
EJ
<br> DĚ
TE
<br> NA
P
<br> RO
TĚ
<br> JŠ
Í
<br> CH
OD
<br> NÍ
K/
<br> PŘ
EJ
<br> DE
TE
<br> NA
PR
<br> OT
ĚJ
<br> ŠÍ
CH
<br> OD
NÍ
<br> K
<br> B3
0
<br> Z2
<br> E13/PŘEJDĚTE
NA PROTĚJŠÍ
CHODNÍK/
<br> PŘEJDETE
NA
<br> PROTĚJŠÍ
CHODNÍK
<br> B30
<br> Z2
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E8
a
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E8
c
<br> A1
2a
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
E
<br> N
ÍM
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br> Chodník
<br> Chodník
<br> Oprava fasády:
<br> Zařízení staveniště:
<br> Do
rny
<br> ch
<br> Do
rny
<br> ch
<br> Stá
vaj
<br> ící
uz
<br> aví
rka
<br> 16
<br> Přízova
<br> Pa
rko
<br> ...
Opatření obecné povahy - zábor pro zařízení staveniště před objektem Přízova 16 a na parkovišti na ul. Dornych (275,09 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0319080/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0319080/2019 Ing.Lang /542174217 14.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-171204-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 31.7.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Přízova,Dornych podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu záboru pro zařízení staveniště před objektem Přízova 16 a na parkovišti
<br> na ul.Dornych <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 21.8.2019 – 31.3 2020.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užit...

Načteno

edesky.cz/d/3191115

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz