« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - instalace DZ 2x IP 11b, 2x IP 11f, IP 12, IP 10a, IZ 8a, IZ 8b - Sevřená

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Sevřená (494,15 kB)
3
4
<br> 3
2
<br> d
l <.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br>
6
7
<br>
6
7
a
<br> 31
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> K
U
<br> C
H
<br> Y
N
Ì
<br> G
A
<br> R
Á
<br> Ž
E
<br> A
D
<br> M
IN
IS
<br> T
R
<br> A
T
IV
<br> N
Í
B
<br> U
D
<br> O
V
<br> A
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> Sevøená
<br> 12,8
<br> 7,1
<br> 4,7 3,2 4,4
<br> 4
<,> 8
<br> 5
<,> 0
<br> 0
<,> 5
<br> 2
<,> 0
<br> 5
<,> 8
<br> 5
<,> 0
<br> 1
<,> 5
<br> 5
<,> 7
<br> 5
<,> 0
<br> 1
<,> 5
<br> 5
<,> 7
<br> 5
<,> 0
<br> 1
<,> 5
<br> 5
<,> 1
<br> 5
<,> 0
<br> 1
<,> 5
<br> 3
x
V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 7
<br> 5
m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 4
x
V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 5
<br> m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 1
0
x
V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 5
<br> m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 12,5
<br> 3,8 4,1
<br> V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 7
<br> 5
m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 7
<br> 5
m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 5
x
V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 5
<br> m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 3
x
V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 7
<br> 5
m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
3
x
V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 5
<br> m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 7
<br> 5
m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> 2
x
V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 5
<br> m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 7
<br> 5
m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> V
1
<br> 3
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> 2
x
V
1
<br> 3
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> V
1
<br> 2
a
(
4
<,> 7
<br> x
1
6
<,> 5
<br> m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> V
1
<br> 2
a
(
4
<,> 7
<br> x
1
8
<,> 3
<br> m
)
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
1
0
x
V
1
<br> 0
b
(
š
<.>
2
<,> 5
<br> m
)...
Návrh opatření obecné povahy - instalace DZ 2x IP 11b, 2x IP 11f, IP 12, IP 10a, IZ 8a, IZ 8b - Sevřená (383,15 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0257872/2019/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0334206/2019 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / suchy.vaclav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení změny místní úpravy provozu na místních komunikacích – místní
<br> komunikace III.třídy,ulice Sevřená,Brno – střed <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájil
<br> řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.(1),písm.c) zákona č.361/2000Sb.<,>
<br> O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny organizace dopravy
<br> v ulici – Sevřená – místní komunikace III.třídy a související změny místní úpravy provozu na
<br> předmětných pozemních komunikacích <.>
<br>
Dále MMB na základě své žádosti o vyjádření k výše uvedenému návrhu dne 18.07.2019 obdržel
<br> stanovisko dotčeného orgánu – Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,pod č.j.:
<br> KRPB-154943-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 16.08.2019,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona
<br> o silničním provozu <.>
<br> Návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníků nemovitostí
<br> a provozoven sídlících ve výše uvedených ulicích a jejich návštěvníků a opírá se o požadavek zvýšení
<br> bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích a to instalací svislého DZ 2x IP 11b (Parkoviště
<br> – kolmé nebo ši...

Načteno

edesky.cz/d/3191113

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz