« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Návrh opatření obecné povahy - instalace DZ V 10e (vyhrazené parkoviště) - Lidická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Lidická (492,71 kB)
2019-08-14T08:42:10+0200
eSpis 314e4f9dc1a9348c9aaaabb2dab3d21d0386331c
Návrh opatření obecné povahy - instalace DZ V 10e (vyhrazené parkoviště) - Lidická (383,15 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0257872/2019/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0334206/2019 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / suchy.vaclav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení změny místní úpravy provozu na místních komunikacích – místní
<br> komunikace III.třídy,ulice Sevřená,Brno – střed <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájil
<br> řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.(1),písm.c) zákona č.361/2000Sb.<,>
<br> O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny organizace dopravy
<br> v ulici – Sevřená – místní komunikace III.třídy a související změny místní úpravy provozu na
<br> předmětných pozemních komunikacích <.>
<br>
Dále MMB na základě své žádosti o vyjádření k výše uvedenému návrhu dne 18.07.2019 obdržel
<br> stanovisko dotčeného orgánu – Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,pod č.j.:
<br> KRPB-154943-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 16.08.2019,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona
<br> o silničním provozu <.>
<br> Návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníků nemovitostí
<br> a provozoven sídlících ve výše uvedených ulicích a jejich návštěvníků a opírá se o požadavek zvýšení
<br> bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích a to instalací svislého DZ 2x IP 11b (Parkoviště
<br> – kolmé nebo ši...

Načteno

edesky.cz/d/3191112

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz