« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - oprava spojovací komunikace Hybešova - Vodní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Vodní (1,81 MB)
L
E
<br> I
T
<br> N
<br> E
R
<br> O
<br> V
A
<br> L
<br> E
<br> I
<br> T
<br> N
<br> E
<br> R
<br> O
<br> V
<br> A
<br> M
<br> I
N
<br>
2
<br>
m
<br> 1
3
<br> m
<br> 2
<br> <.>
7
<br> 5
<br>
m
<br> D
B
EJ
<br> TE
<br> O
PA
<br> TR
N
<br> O
ST
<br> I
<br> ST
AV
<br> B
O
U
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> E13
<br> MIMO
VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br> IZ8a,b,B28 a IP22 BUDOU
<br> -
<br> -
<br> E13
<br>
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> E13
<br> MIMO
VOZIDLA S
<br> STAVBY
<br>
2019-08-14T09:19:57+0200
Ing.XXXXXX XXXX efXXeXfXefXXXXXcXXebXXXffaXbXdXcXXXacXbX
Opatření obecné povahy - oprava spojovací komunikace Hybešova - Vodní (273,37 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0333616/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0333616/2019 Ing.Lang /542174217 13.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-176557-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 7.8.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích spojovací komunikace Hybešova – Vodní,ul.Vodní <,>
<br> Hybešova,Nádražní podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu opravy spojovací komunikace Hybešova – Vodní <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 9.9.– 30.11.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o uzavírce,resp.záboru komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat s...

Načteno

edesky.cz/d/3191111

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz