« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - změna DZ VPS v OPS 1-14 B, Antonínská, Brno-střed

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Antonínská (630,91 kB)
1ČÍSLO SESTAVY 2
<br> P
<br> PO-NE 7-19h
<br> NEBO FIRMA
<br> RZ VOZIDLA
<br> PONECHAT
<br> VYHRAZENA)
<br> JSOU STÁNÍ
<br> A V JAKÝCH ČASECH
S ÚDAJI PRO KOHO
<br> (IP 12 + E 13
<br> UMÍSTĚNÍ
V RÁMCI JEDNOHO
<br> PARKOVACÍ STÁNÍ
<br> PRO VYHRAZENÁ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STÁVAJÍCÍ
<br> NOČNÍM REŽIMEM
E 13 S DOPLŇKOVÝM
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ
<br> ODSTRANIT
<br> P
<br> PO-PÁ 7-19h
<br> NEBO FIRMA
<br> RZ VOZIDLA
<br> P
<br> PO-NE 7-19h
<br> NEBO FIRMA
<br> RZ VOZIDLA
<br> 3
<br> 2
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 1 MÍSTO
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 1 MÍSTO
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 2 MÍSTA
<br> P
<br> PO-PÁ 7-19h
<br> NEBO FIRMA
<br> RZ VOZIDLA
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 2 MÍSTA
<br> 4
<br> P
<br> PO-NE 7-19h
<br> NEBO FIRMA
<br> RZ VOZIDLA
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> PO-PÁ 19-6h
<br> 9.MÍSTO
<br> 5
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> UMÍSTĚNÍ DZ NA SLOUPKU
<br> UMÍSTĚNÍ DZ NA SLOUPU VO
<br> HRANICE OPS
<br> LEGENDA:
<br> ČÍSLO SESTAVY1
<br> UMÍSTĚNÍ DZ NA KONZOLI
<br> S
<br> a fyzické osoby <.>
<br> nočním režimem u placených vyhrazených parkovacích stání pro firmy
Tato dokumentace řeší pouze odstranění dodatkových tabulek s doplňkovým
<br> listy odsouhlasenými v březnu 2019 <.>
parkování v rámci OPS 1-14,novým typem značení v souladu se vzorovými
stávajícího svislého dopravního značení pro označení jednotlivých režimů
Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována za účelem nahrazení
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Brněnské
<br> DUBEN 2019
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> kom...
Opatření obecné povahy - změna DZ VPS v OPS 1-14 B, Antonínská, Brno-střed (329,93 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0206800/2019 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0337310/2019 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno (viz č.j.: KRPB-95971-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 16.05.2019) dle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na místních komunikacích Antonínská,Sušilova,Sokolská,Kounicova,Tučkova <,>
<br> Botanická,Burešova,Bayerova,Cihlářská,Smetanova,Mezírka,Mášova a Janáčkovo náměstí,spočívající
<br> ve změně úpravy dopravního značení viz situace dopravního značení v Oblasti placeného stání 1-14 <,>
<br> Antonínská v městské části Brno-střed <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanovil místní úpravu provozu na místních komunikacích
z důvodu úpravy provozu zřízení ucelené oblasti placeného stání v Oblasti 1-14,Antonínská dle Nařízení
statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podl...

Načteno

edesky.cz/d/3191110

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz