« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Díly

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Díly
Magšsžréi města Brna
<br> Odbor dopravy 59- ŽNJ 5400/OD/MMB/0482119/2016/2 VYŘŠZUJÉI lng.XXXXXX XXXXX Brno XX.XX.XXXX (X,»L: _MMB/XXXXXXX/XXXX/PALO TEL./EMNL: 542 174 592/pales.ondrej©bmo.cz
<br> VEŘEJNÁ wear—šiška návrh opatření obecné povahy navrh sianovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích llí.třídy,ul.Díly,Brno
<br> Vyvěšeno dne: 1 & "08' 2019 Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: „» “03' 2019
<br> Ulice Díly,Brno - místní komunikace Ill.třídy - Změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci <.>
<br> Magistrát města Brna jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění zákona o silničním provozu.zahájil řízení o opatření obecné povahy podieš 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle 5 77,odst.(1),písm.c) zákona o silničním provozu,na základě objednávky Městské části Brno—Řečkovice a Mokrá Hora,ve věci stanovení změny místní úpravy provozu na ulici Díly,Brno — vyznačení parkování v obytné zóně instalací vodorovného dopravního značení V 13 (šikmé rovnoběžné čáry),\! 10d (parkovací pruh) a V 12a (žlutá klikaté čára) a související změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,projednané sdotčeným orgánem ve smyslu ustanovení & 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno — město a Brno — venkov,pod č.j.: KRPB-l80757—1/ČJ-2019-0600Dl,ze dne 13.08.2019,podle ustanovení % 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu <.>
<br> Magistrát města Brna ] Odbor dopravy Kounicova B7a ] 601 67 Brno & wwvbrnocz
<br> č.3; MMB/0337224/2019/PALO Sp.zn.; 5400/OD/MMB/0482119/2016/2
<br> Návrh stanovení předmětné místní úpravy...

Načteno

edesky.cz/d/3191109

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz