« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
Úřad městské části města Brna
Brno-Líšeň
<br> Stavební odbor
628 00 B R N O,Jírova 2
<br> Spisová značka: STP/07298/2019/ING
Číslo jednací: MCLISEN 07339/2019/2700/ING
Oprávněná
úřední osoba: Mgr.Bc.XXXXX XXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
E-mail: ingrova@bmo-lisen.cz
<br> V Brně dne 14.8.2019
<br> Stavebník:
Společenství vlastníků Štefáčkova 1,Bmo,IČO 08005478,Štefáčkova č.p.2368/1,Líšeň,628 00 Bmo
které zastupuje
XXXXXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Štefáčkova č.p.2368/1,Líšeň,628 00 Bmo 28
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Dne 9.8.2019 podalo Společenství vlastníků Štefáčkova 1,Bmo,IČO 08005478,Štefáčkova č.p.2368/1 <,>
Líšeň,628 00 Bmo,kterého zastupuje XXXXXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Štefáčkova č.p.2368/1,Líšeň,628
00 Bmo 28 (dále jen „stavebník“),žádost o stavební povolení na stavbu:
<br> Stavební úpravy bytového domu:
výměna zábradlí balkonů <,>
zasklení balkonů <,>
výměna nášlapné vrstvy <,>
nátěr stropů a balkonů <.>
<br> na ulici Štefáčkova 2368/1,Bmo,na pozemcích parc.č.6280,k.ú.Líšeň
(dále jen „stavba“) <.>
<br> Popis stavby:
Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy balkonů bytového domu a to konkrétně výměna zábradlí
balkonů (hliníkový systém zábradlí),zasklení balkonů,výměna nášlapné vrstvy a nátěr balkónových
desek.Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podzemní.Bude odstraněno stávající zábradlí a stávající
vrstvy podlah balkonů.Budou zhotoveny nové pochozí vrstvy balkónových desek-dlažby.V případě
potřeby se zhotoví nová spádová betonová vrstva,následuje hydroizolace a nová keramická dlažba se
soklíkem.Stávající zábradlí bude nahrazeno hliníkovým zábradlím s hlavní výplní z bezpečnostního skla <.>
<br> Úřad městské části města Brna,Bmo-Líšeň,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle ust.§ 112 odst.1 stavebního zákona
<br> oznamuje
<br> zahájení stavebního říz...

Načteno

edesky.cz/d/3191108

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz