« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské Části města Bma Brno - jih Mariánské nám.13,61? 00 Brno o H'l',* či 1 -'+ 438— zur—i 111.111 11.11111411 MAGISTRAT MESTA BRNA g - v 601 67 BRNO,Kounicova 67 a;.0 ĚŠQQ 6 15),Odbor dupravy DF !=“ _______„ Č.j.: MMB/0335119/2019 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0335119/2019 lng.Lang /542174217 14.8.2019 Městská část Brno-jih Doručeno: 14.08.2019 v ',v [foam/0761564213153 VEREJNA VYHLASKA či ““" OPATŘENÍ OBECNÉ POV AHY bcmllels!"!ílllljlllllllllllllllll llllílllllllll
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-l79882-l/ČJ-2019-0600D1,ze dne 12.8.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením & 171 a následně částí šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br> na místních pozemních komunikacích Bohunická (mimo rampu na silnici !.třídy Vídeňská),Lány a na veřejně přístupných účelových komunikacích příjezd k objektům Bohunická 50-52,příjezd k objektu Bohunická 82,ul.Traťová,příjezd k firmě Kamena Brno,Příjezd k firmě Drutěva Brno,ul.Střelická podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace pokládky kabelu VN na ul.Bohunická,Lány a Střelická <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 21.8.— 31.12.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru.resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek.sv...

Načteno

edesky.cz/d/3191106

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz