« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna _ mo - jih Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Magistrát města Brna 9
<br> "U) Odbor dopravy 8 ? li “08" 2019
<br> č.;.<.>.932.5.<.> 32!
<br> Přlioha: SP.ZN.: 5400/DD/MMB/024708T/2018/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0337924/2019 TEL.!E-MAIL: 542 174 120/suchy.vaclav©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanoveni změny mistni úpravy provozu na místních komunikacích —- silnice II.třídy,Černovická,Brno —jih.Úuumhšggéqťhměsta Brn:
<br> Vyvěšeno dne: 1 L “03— 2019 Wnám.Brm1£351ř00“%)./Xl
<br> Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přistup dne: 1 lí "BB“ Žůig
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájil řízení o opatření obecné povahy podle 5 171 zákona č.500/2004 Sb.<.> Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle 5 77,odst.(1),písm.c) zákona č.361/20008b <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanoveni změny organizace dopravy v ulici — Černovická — silnice II.třídy a související změny místní úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích <.>
<br> Dále MMB na základě své žádosti o vyjádření k výše uvedenému návrhu dne 11.07.2019 obdržel stanovisko dotčeného organu — Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno — město a Brno - venkov,pod č.j.: KRPB-150424-1lČJ-2019-0600Dl-KOL,ze dne 08.07.2019,ve smyslu ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu <.>
<br> Návrh stanoveni předmětné místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníků nemovitostí a provozoven sídlících ve výše uvedených ulicích a jejich návštěvníků a opírá se o požadavek zvýšení bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích,a to odstraněním vodorovného DZ 2x V 15 a dále instalaci vodorovného DZ 2x V 12b a 2x V 15 vše...

Načteno

edesky.cz/d/3191105

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz