« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 14. srpen 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dopravní značení, ulice Ondrouškova
79 — 7/757/W/KAL
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy ' R
<br> SP- ZN.: 5400/OD/MMB/O235133/2019/5 VYŘIZUJE: Michal Němeček; DiS.Brno 13.08 2019 C- J-i MMB/0334851/2019/NEM TEL-lE-MAILZ 542 174 817/i1emecek.michal©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice Ondrouškova,Brno
<br> Vyvěšeno dne: H.08 2019
<br> Sejmuto dne: 30.08.2019
<br> 11.<.> na.2019 3 0.08.2019
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 04.06.2019.návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice Ondrouškova,Brno,po podnětu statutárního města Brna,se sídlem Dominikánské nám.196/1,601 67 Brno,formou výkresu č.01.1,pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“.název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,ULICE ONDROUŠKOVA — MK",datum: „ČERVEN 2019"; měřítko: „1:500",č.zakázky: „0690-2019",zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,lČ: 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,projednaný podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona osilničním provozu,svyznačeným souhlasem,s otiskem razítka a podpisem dotčeného orgánu — Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno — město a Brno — venkov,pod č.j.: KRPB-128024-1/ČJ-2019-OGOODI,ze dne 04.06.2019,podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy.ulice Ondrouškova.Brno,provedenou instalací svislého dopravního značení 1 x IP 12 „Vyhrazené parkoviště" + dodatková tabulka ...

Načteno

edesky.cz/d/3191104

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz