« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bosonohy - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na období 2021-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bosonohy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na období 2021-2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na období
<br> 2021-2022
<br>
<br>
<br> Příjmy dle tříd Střednědobý výhled na rok
2021
<br> Střednědobý výhled na rok
2022
<br> Daňové příjmy 1 010 000 Kč 1 010 000 Kč
<br> Nedaňové příjmy 3 631 000 Kč 3 700 000 Kč
<br> Kapitálové příjmy 0 0
<br> Přijaté transfery 17 000 000 Kč 17 100 000 Kč
<br> Příjmy celkem 21 641 000 Kč 21 810 000 Kč
<br> Výdaje dle tříd
<br> Neinvestiční výdaje 18 641 000 Kč 18 310 000 Kč
<br> Investiční výdaje 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
<br> Výdaje celkem 23 641 000 Kč 23 310 000 Kč
<br> Financování
<br> Vlastní zdroje-8115 2 000 000 Kč 1 500 000 Kč
<br> Financování celkem 2 000 000 Kč 1 500 000 Kč
<br> Pohledávky
<br> Pohledávky krátkodobé 250 000 Kč 250 000 Kč
<br> Pohledávky dlouhodobé 0 0
<br> Pohledávky celkem 250 000 Kč 250 000 Kč
<br> Závazky
<br> Závazky krátkodobé 235 000 Kč 235 000 Kč
<br> Závazky dlouhodobé 10 10
<br> Závazky celkem 245 000 Kč 245 000 Kč
<br>
<br>
Na základě § 3,odst.3) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění,je návrh střednědobého výhledu rozpočtu v úplném znění
v listinné podobě k nahlédnutí na referátu rozpočtu a financování ÚMČ města Brna,Brno-
Bosonohy,Bosonožské nám.1,I.poschodí,dveře č.201A
a
v elektronické podobě je zveřejněn na internetových stránkách www.bosonohy.cz,v části
Městská část s názvem souboru Střednědobý výhled rozpočtu <.>
<br>
<br>
Zveřejněno: 14.8.2019
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/3191103


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bosonohy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz