« Najít podobné dokumenty

Městys Cítoliby - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA/ Oznámení o zahájení společného stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Cítoliby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190812 Příloha D7 Žádosti.pdf (302.61 kB)
|||||||u1uglujj[ljullueu|mnu
<br> Příloha č.9 k vyhlášce č.503/2006 Sb <.>
<br> lwussrsaswo DOP “va „.v <.>,P 0 D A T E |_ N A F2- Adresa prislusného úradu bý ŠM 1 3 “ČŠ“ 2513 Úřad: Ministerstvo dopravy České republiky %$; Odbor infrastruktury a územního plánování „Cla-“_P'CKDP Ulice: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/l2
<br> PSČ,obec: 110 15,Prahal
<br> Věc: ŽÁDOST o STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> podle ustanovení 5 110 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),á š 18b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> dále v návaznosti na:,- zákon č.41—6/2009—Sb=* o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury *po novele,z.č.169/2018 Sb <.>
<br> ČÁST A I.Identifikační údaje stavebního záměru
<br> (název,místo,účel stavby)
<br> Stavba: „D7 Louny,zkapacitnění obchvatu“ k.ú.Louny.Cítoliby.Březno u Loun
<br> II.Identifikační údaje stavebníka
<br> (fyzická osoba uvede jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování,neni-li shodná smístem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí sjejí podnikatelskou činností,uvede fyzická osoba jméno,příjmení,datum narození,IČ,bylo-li přiděleno,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování,není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu,IČ,bylo-li přiděleno,adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování,není-li shodná s adresou sídla,osobu oprávněnoujcdnat jménem právnické osoby)
<br> Ředitelství silnic a dáinic ČR,příspěvková organizace Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4 [Č: 65993390 Telefon / mobilní telefon: Fax / e-maii:
<br> Datová schránka: zjq4hz
<br> Podává—li žádost více osob,připojují se údaje Obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
<br> [] ano El ne
<br> III.Stavebník jedná
<br> D samostatně
<br> je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci,je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uv...
20190812 Veřejná vyhláška.pdf (6.25 MB)
Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 121242641-239591-190812115554,skládající se z 9 listů,se doslovně shoduje s
obsahem vstupu <.>
<br> Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
<br> Jméno a příjmení osoby,která konverzi provedla: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Vystavil: Ministerstvo dopravy
Pracoviště: Ministerstvo dopravy
V Praze dne 12.08.2019
<br> 121242641-239591-190812115554
<br>
2019-08-12T11:56:59+0200
<br>
2019-08-12T10:35:04+0000

Načteno

edesky.cz/d/3191065

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Cítoliby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz