« Najít podobné dokumenty

Město Bělá pod Bezdězem - Zápis z veřejného jednání zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem dne 31.7.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bělá pod Bezdězem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného jednání zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem dne 31.7.2019
Č.j: ASIST/1488/2019; Ev.č.2969
spis.znak 101.2.1; skartační znak A/10
<br> 1 Zapsala: K.Loukotková,asist.<,>
Kontrola: Bc.Z.Krenický,taj.<.>
<br>
<br> Zápis
<br> z 06.jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 31.7.2019 od 17:03 hod.v klubu Základní
<br> školy v Máchově ul.v Bělé pod Bezdězem <.>
<br>
<br> Přítomni:
<br> XXXXXX XXXXXXXX,Ing <.>,starosta
<br> XXXXXX XXXXX,Bc
<br> XXXXXX XXXXX,Ing <.>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXXX,Mgr <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXX,Ing <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXX,místostarosta
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXXXXX,MUDr <.>
<br>
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,Ing <.>,XXXXX XXXXXX,Mgr <.>,XXXXXXX XXXXX,Bc.<,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,Mgr <.>,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXX
<br>
<br>
<br> Ostatní přítomní: Bc.XXXXXX XXXXXXXX,tajemník MěÚ,XXXXXXXXX XXXXX,vedoucí odboru výstavby a ŽP <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,vedoucí SO,Ing.Zdeňka Poláková,vedoucí FO,XXXXXXXX XXXXXXXXXX,asistentka starosty
<br>
<br> Jednání zahájil starosta města Ing.XXXXXXXX XXXXXX.Konstatoval,že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno
<br> v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem.Je konáno jako veřejné,o místě,čase a programu jednání
<br> byla veřejnost informována obvyklým způsobem <.>
<br>
<br> Dále konstatoval,že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení
<br> zápisu,který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města.Neupravený zvukový záznam bude
<br> zároveň se zápisem z jednání umístěn na webové stránky města na dobu do příštího jednání zastupitelstva
<br> města <.>
<br>
<br> V 17:03 hod.je přítomno 14 členů zastupitelstva města,jednání zastupitelstva je usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byly navrženy:
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> Schváleno XX-X-X
<br> Za členy návrhové komise byli navrženi:
<br> XXX XXXXXX - předseda
<br> Ing.XX...

Načteno

edesky.cz/d/3190977

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bělá pod Bezdězem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz