« Najít podobné dokumenty

Město Stříbro - VV: oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Erpužice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stříbro.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

O3_Předpokládané zábory půdního fondu.pdf (3.79 MB)
450
<br> 460
<br> 480
<br> 49
0
<br> 40
0
<br> 400400
<br> 400
<br> 450
<br> 450
<br> 430
<br> 460
<br> 470
<br> 450
<br> 470
<br> 460
<br> 41
0
<br> 420
<br> 430
<br> 440
<br> 400
<br> 380
<br> 390
<br> 470
<br> 480
<br> 49
0
<br> 490
<br> 450
<br> 450
<br> Malovický p <.>
<br> Za Bardou
<br> U M a l o v i c
<br> Nad Úterským potokem
<br> B l a h o u s t s k ý l e s
<br> příst.Nový Most
<br> Únehle
<br> Velká podkova
<br> N a d P ř e h r a d o u
<br> Z a V i l o u
<br> Za Liškami
<br> V Bunkru
<br> N a G r u n t u
<br> N a S a m o t á c h
<br> Z a Š k o l o u
<br> Na Pasekách
<br> V J a z y k u
<br> Z a P í s k o v n o u
<br> U B l a h o u s t
<br> v.n.Hracholusky
<br> SÚ Trpísty
KÚ Trpísty
<br> SÚ Čerňovice
KÚ Čerňovice
<br> SÚ Únehle
KÚ Únehle
<br> SÚ Kšice
KÚ Kšice
<br> Z1.3
<br> Z2.8
<br> Z2.4
<br> Z2.7
<br> Z2.1
Z2.2
<br> Z2.3
<br> Z1.2
<br> Z2.5
<br> Z2.9
<br> Z2.6
<br> Z1.1
<br> VD2.2b
<br> VD2.1 VD2.2a
<br> Blahousty
<br> Erpužice
<br> Malovice
<br> III <.>
4.26.01
<br> IV <.>
4.26.14
<br> IV <.>
4.26.04
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> V <.>
4.38.16
<br> IV <.>
4.26.14
<br> V <.>
4.26.54
<br> V <.>
4.26.54
<br> 99
<br> IV <.>
4.26.14
<br> IV <.>
4.26.14
<br> III <.>
4.26.11
<br> V <.>
4.68.11
<br> IV <.>
4.48.11
<br> IV <.>
4.48.11
<br> IV <.>
4.26.14
<br> III <.>
4.26.01
<br> III <.>
4.26.11
<br> V <.>
4.38.16
<br> III <.>
4.64.01
<br> III <.>
4.64.01
<br> III <.>
4.26.11
<br> IV <.>
4.26.14
<br> 99
<br> 99
<br> III <.>
4.26.11
<br> III <.>
4.26.11 99
<br> IV <.>
4.26.14
<br> V <.>
4.67.01
<br> IV <.>
4.26.14
<br> III <.>
4.26.01
<br> IV <.>
4.26.14
<br> III <.>
4.26.11
<br> III <.>
4.26.01
<br> 99
<br> III <.>
5.64.01
<br> II <.>
4.15.00
<br> IV <.>
4.48.11
<br> 99
<br> IV <.>
4.26.14
<br> III <.>
4.64.01
<br> III <.>
5.26.01
<br> III <.>
5.26.01
<br> IV <.>
5.48.11
<br> 99
<br> 99
<br> III <.>
5.26.01
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> IV <.>
5.26.14
<br> IV <.>
5.26.04
<br> IV <.>
5.48.11
<br> IV <.>
5.48.11
<br> III <....
O2_Širší vztahy.pdf (3.39 MB)
OKRES TACHOV OKRES PLZEŇ SEVER
<br> SÚ ERPUŽICE
<br> II/
19
<br> 3
<br> II/193
<br> II/230
<br> III/19329
<br> 2214
<br> 2214
<br> 2215
<br> 2215
<br> III/
19
<br> 32
9
<br> III/19329
<br> III/1
933
<br> 0
<br> 2214
<br> K3.6
<br> K2.10
<br> K2.9
<br> K2.11
<br> K2.13
<br> K2.11
<br> K2.2
<br> 40
0 k
<br> V
<br> 110 kV
<br> 400 kV - N
ÁVR
<br> H
<br> VVTL
<br> VVTL
<br> VTL
<br> PŘ
ÍPO
<br> LO
Ž R
<br> OP
OV
<br> OD
U I
<br> KL
DN
<br> 70
0
<br> VTL
<br> OP
RO
<br> PO
VO
<br> DU
<br> STL
<br> stabilizov <.>
plochy
<br> plochy
změn
<br> HRANICE V ÚZEMÍ
<br> stabilizov <.>
plochy
<br> plochy
změn
<br> DOPRAVNÍ TRASY
<br> II/203
<br> 2204
<br> ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> PRVKY PŘECHÁZEJÍCÍ NA SOUSEDNÍ SÚ
<br> Správní území Čerňovice
- k.ú.Čerňovice
<br> Správní území Pňovany
- k.ú.Pňovany
<br> okres Plzeň - sever : ORP Nýřany - POÚ Touškov
<br> okres Tachov : ORP Stříbro - POÚ Stříbro
Správní území Stříbro
- k.ú.Butov + k.ú.Stříbro
<br> Správní území Únehle
- k.ú.Únehle
<br> Správní území Kšice
- k.ú.Kšice
<br> - k.ú.Lomnička
<br> Správní území Trpísty
- k.ú.Sviňomazy
<br> - k.ú.Trpísty
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
ERPUŽICE
<br> O2
<br> S
<br> POŘIZOVATEL
<br> ZPRACOVATEL
<br> DATUM ZPRACOVÁNÍ
MĚŘÍTKO
<br> Akce "Územní plán Erpužice" byla spolufinancována
z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 <.>
<br> ŠIRŠÍ VZTAHY
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚP
MĚSTSKÉHO ÚŘADU STŘÍBRO
ING.ARCH.XXXXXX XXXXXXX
ČKA XXXXX
XX/XXXX
X : XX XXX
O1B_Koordinační výkres_část B_1_5000.pdf (4.06 MB)
NZ
<br> NL
<br> NZ.2
NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
NZ.2DZ
<br> NP
<br> NP
<br> NP
<br> RI
<br> RI
<br> W.1
<br> OM
<br> NP NP
<br> NP
<br> NP.1
<br> OS
<br> NL
<br> Vackava
<br> B l a h o u s t s k ý l e s
<br> příst.Nový Most
<br> Hracholusky
<br> M i n o r i t s k ý l e s
<br> Beraní Dvůr
<br> U Rájové
<br> Malovický p <.>
<br> Válečkův Mlýn
<br> žst.Pňovany
<br> D l o u h é z á h o n y
<br> Nový rybník
<br> Nový Dvůr
<br> V T ř e š ň o v c e
<br> U L e s a
<br> U T ř e š n í
<br> Pod Hájovnou
<br> N a G r u n t u
<br> V l č í l e s
<br> v.n.Hracholusky
<br> 450
<br> 460
<br> 450
<br> 450
<br> 41
0
<br> 420
<br> 430
<br> 440
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 400
<br> 400
<br> III/
19
<br> 32
9
<br> III/19330
<br> SÚ Stříbro
KÚ Stříbro
<br> SÚ Stříbro
KÚ Butov
<br> SÚ Pňovany
KÚ Pňovany
<br> SÚ Únehle
KÚ Únehle K 50
<br> mezofilní
<br> -4BE
<br> -4BM
<br> K 50
hygrofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> LBK
hygrofilní
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
hygrofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> LBC smíšené
v
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
hygrofilní
<br> -3UM
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> staré důlní dílo Malovická štola I
polymetalické rudy
<br> staré důlní dílo Malovická štola II
polymetalické rudy
<br> T3.2
<br> T3.1
<br> 2214Malovice
<br> K3.1
<br> K3.1
<br> K3.1
<br> K3.1
<br> K3.2
<br> K3.6
<br> K1.1
<br> D3.2
<br> K3.8
<br> K3.15
<br> K3.6
<br> K3.14
<br> K3.14
<br> K3.8
<br> K3.8
<br> K3.8
<br> K3.14
<br> K1.10
<br> K1.11
<br> K3.7
<br> K3.5
<br> K3.10
<br> K3.11
<br> D3.1
<br> K3.10
K3.7
<br> K3.7
<br> D3.2
<br> K3.11
<br> K3.9
<br> K3.12
<br> K1.16
<br> K3.13K3.4
<br> Z1.3
<br> Z1.2
<br> R3.1
<br> Malovický potok
<br> Mž
e
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ.2
NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
NZ.2DZ
<br> NP
<br> NP
<br> NP
<br> RI
<br> RI
<br> W.1
<br> OM
<br> NP NP
<br> NP
<br> NP.1
<br> OS
<br> NL
<br> II/19329 sm
ěr Butov,Stříbro
<br> žel.trať č.177
<br> sm
ěr P...
O1A_Koordinační výkres_část A_1_5000.pdf (5.07 MB)
ZS
<br> PZ
<br> ZS
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL.1NL.1
<br> NL.1
<br> NL NL
<br> NL
<br> NL.1
<br> NL
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.1
<br> NZ.2
<br> NZ.2
NZ.2
<br> NP
<br> NP.1
<br> NP
<br> OVNP
<br> NP
<br> NP
<br> DZ
<br> NP
<br> NP
<br> PD
<br> RI
RI
<br> RI
<br> NL.1
NP
<br> OM
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> NL
<br> NP
<br> NL
<br> NP
<br> NL.1
<br> NZ.2
<br> W
<br> W
<br> ZS
<br> NP.1
<br> W
<br> NZ.1
<br> NP
<br> SV
<br> OS
<br> ZS.2
<br> TI
<br> BH
<br> OV
<br> OV
<br> BV
<br> OS
<br> BH
<br> OH
<br> PD
<br> BH
<br> BV
<br> ZS
<br> TIOM
<br> BV
<br> PZ
<br> PZ
<br> NP
<br> NP
<br> NP
<br> NP
<br> NP.1
<br> NP
<br> NP
<br> NP.1
<br> NP
<br> NP
NP
<br> NP
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
NL
<br> NL
<br> NL
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
NZ.2
<br> NZ.1
<br> NZ.1
<br> NZ.1
<br> NZ.2
<br> NZ.1
<br> NZ.1
<br> NZ.2
<br> DL.1
<br> DZ
<br> VD
<br> W.1
<br> DZ
<br> RZ
<br> BV
<br> DL.2
<br> OVZO
<br> BV
<br> BV
<br> DL.2
<br> SV
<br> SV
<br> VX
<br> BVBV
<br> BV
<br> BV
<br> SV
<br> SV
<br> BV RZRZ
<br> OH
<br> BV
<br> OV
<br> NP.1
<br> BV
<br> NZ.1
<br> NP.1
<br> TI
<br> W.1
<br> W W
W
<br> NP
NP
<br> NP
<br> PZ
<br> NP
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> W
<br> NP.1
<br> NP.1
<br> NP.1NZ.2
<br> PZZO
W
<br> VD
<br> ZO
<br> BH
<br> PZ
<br> W.1
<br> W.1 NZ.1
<br> NZ.1
<br> NL.1
<br> NP.1
<br> NL.1
<br> NP.1
<br> NZ.2
<br> NL.1
<br> NP.1
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ.2
W
<br> NZ.1
NZ
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NZ
<br> VZ
<br> PS
<br> RZ
<br> ZS
<br> OV
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> W
W
<br> W W
<br> Za Bardou
<br> Kamenná hůrka
<br> N a P a v l o v c e
<br> U M a l o v i c
<br> P s í v r c h
<br> Nad Úterským potokem
<br> Únehle
<br> žs...
N4_Koncepce dopravní a technické infrastruktury_1_5000.pdf (3.91 MB)
MAPOVÉ PODKLADY
<br> plochy
změn
<br> územní
rezervy
<br> stabiliz <.>
plochy
<br> PRVKY ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> Z
<br> R
<br> D1.1
<br> K1.1
<br> E1.1
<br> Drážní doprava
<br> Silniční doprava
<br> Pěší a cyklistická doprava
<br> II/193
<br> 2214
<br> plochy
změn
<br> územní
rezervy
<br> stabiliz <.>
plochy
<br> Zásobování elektrickou energií
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
<br> Zásobování vodou
<br> Zásobování plynem
<br> Odkanalizování
<br> T
<br> Telekomunikace
<br> PODZEMNÍ VODY A POVRCHOVÉ VODY
<br> PRVKY PŘECHÁZEJÍCÍ NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
<br> PLOCHY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ
plochy
změn
<br> územní
rezervy
<br> stabiliz <.>
plochy
<br> plochy
změn
<br> územní
rezervy
<br> stabiliz <.>
plochy
<br> Letecká doprava
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> stav návrh
<br> K1.9,K1.14,K3,4,K3.14
<br> 450
<br> 460
<br> 480
<br> 49
0
<br> 40
0
<br> 400400
<br> 400
<br> 450
<br> 450
<br> 430
<br> 460
<br> 470
<br> 450
<br> 470
<br> 460
<br> 41
0
<br> 420
<br> 430
<br> 440
<br> 400
<br> 380
<br> 390
<br> 470
<br> 480
<br> 49
0
<br> 490
<br> 450
<br> 450
<br> Malovický p <.>
<br> Za Bardou
<br> U M a l o v i c
<br> Nad Úterským potokem
<br> B l a h o u s t s k ý l e s
<br> příst.Nový Most
<br> Únehle
<br> Velká podkova
<br> N a d P ř e h r a d o u
<br> Z a V i l o u
<br> Za Liškami
<br> V Bunkru
<br> N a G r u n t u
<br> N a S a m o t á c h
<br> Z a Š k o l o u
<br> Na Pasekách
<br> V J a z y k u
<br> Z a P í s k o v n o u
<br> U B l a h o u s t
<br> v.n.Hracholusky
<br> SÚ Trpísty
KÚ Trpísty
<br> SÚ Čerňovice
KÚ Čerňovice
<br> SÚ Únehle
KÚ Únehle
<br> SÚ Kšice
KÚ Kšice
<br> II
/ 1
<br> 93
<br> 2214
<br> III/19329
<br> III/19330
<br> Blahousty
<br> Erpužice
<br> Malovice
<br> Er
pu
<br> žic
ký
<br> pot
ok
<br> Úterský potok
<br> Mž
e
<br> T2.2
<br> T2.1
<br> T2.3
<br> T3.2
<br> T1.1
<br> T3.1
<br> D3.2
<br> D2.6
D2.3
<br> D2.4
<br> D2.5
<br> D3.1
<br> D2.1 D2.2a
<br> D2.2b
<br> D1.1
<br> D3.2
<br> E2.1
<br> Z1.3
<br> Z2.8
<br> Z2.4
<br> Z2.7
<br> Z2.1
Z2.2
<br> Z2.3
<br> Z1.2
...
N3B_ Veřejně prospěšné stavby a opatření_čast B_1_5000.pdf (2.36 MB)
VD
VD1.1 - VD1.8
<br> VD3.1 - VD3.10
<br> VD2.1 - VD2.10
<br> VP2.1
VP
<br> VR
<br> PP2.1
PP
<br> VR2.1 - VR2.7
<br> VR3.1 - VR3.2
<br> VR1.1
<br> VR2.8
<br> VR3.4 - VR3.5
<br> návrhstav
PRVKY ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
<br> ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ÚSES MIMO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE
<br> PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
k.ú.Blahousty
<br> k.ú.Malovice
<br> k.ú.Erpužice
<br> PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
k.ú.Erpužice
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> PLOCHY ÚSES S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ S MOŽNOSTNÍ VYVLASTNĚNÍ
<br> PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY S PŘEDKUPNÍM PRÁVEM
<br> k.ú.Erpužice
<br> k.ú.Erpužice
<br> k.ú.Malovice
<br> KRAJINNÉ RETENČNÍ NÁDRŽE (POLDRY) S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
k.ú.Blahousty
<br> k.ú.Erpužice
<br> k.ú.Malovice
<br> 450
<br> 460
<br> 450
<br> 450
<br> 41
0
<br> 420
<br> 430
<br> 440
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 400
<br> 400
<br> SÚ Stříbro
KÚ Stříbro
<br> SÚ Stříbro
KÚ Butov
<br> SÚ Pňovany
KÚ Pňovany
<br> SÚ Únehle
KÚ Únehle
<br> Vackava
<br> B l a h o u s t s k ý l e s
<br> v.n.Hracholusky
<br> příst.Nový Most
<br> Hracholusky
<br> M i n o r i t s k ý l e s
<br> Beraní Dvůr
<br> U Rájové
<br> Malovický p <.>
<br> Válečkův Mlýn
<br> žst.Pňovany
<br> D l o u h é z á h o n y
<br> Nový rybník
<br> Nový Dvůr
<br> V T ř e š ň o v c e
<br> U L e s a
<br> U T ř e š n í
<br> Pod Hájovnou
<br> N a G r u n t u
<br> V l č í l e s
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
hygrofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> LBK
hygrofilní
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
hygrofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> LBC smíšené
v
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
hygrofilní
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> K3.14
<br> K3.14
<br> K3.14
<br> K3.5
<br> K3.10
<br> K3.11
<br> K3.10
K3.7
<br> K3.7
<br> D3.2
<br> K3.11
<br> K3.9...
N3A_Veřejně prospěšné stavby a opatření_část A_1_5000.pdf (2.82 MB)
460
<br> 480
<br> 49
0
<br> 40
0
<br> 450
<br> 400400
<br> 400
<br> 450
<br> 430
<br> 460
<br> 470
<br> 470
<br> 460
<br> 460
<br> 470
<br> 48
0
<br> 41
0
<br> 420
<br> 430
<br> 380
<br> 390
<br> 470
<br> 480
<br> 49
0
<br> 490
<br> 450
<br> 450
<br> Za Bardou
<br> Kamenná hůrka
<br> N a P a v l o v c e
<br> U M a l o v i c
<br> P s í v r c h
<br> Nad Úterským potokem
<br> Únehle
<br> žst.Trpísty
<br> Velká podkova
<br> N a d P ř e h r a d o u
<br> Z a V i l o u
<br> Za Liškami
<br> V Bunkru
<br> U C i h e l n y
<br> Úterský p <.>
<br> Z a Š k o l o u
<br> Na Pasekách
<br> V J a z y k u
<br> Z a P í s k o v n o u
<br> U B l a h o u s t
<br> K 50
mezofilní
<br> LBC
mezofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> LBC STŘ007
smíšené
<br> K 50
mezofilní
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> LBC K50/050
smíšené
<br> v
K 50
<br> mezofilní
<br> K 50/050-RB 1083A
mezofilní
<br> LBC
mezofilní
<br> LBC
mezofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> LBC
smíšené
<br> LBC STŘ007
smíšené
<br> LBK K50/050 - STŘ007
hygrofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> RB 1083 smíšené
v
<br> K50
hygrofilní
<br> K 50
hygrofilní
<br> LBC
mezofilní
<br> LBK
hydrofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> LBK STŘ007-STŘ008
mezofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> SÚ Kšice
KÚ Lomnička
<br> SÚ Trpísty
KÚ Sviňomazy
<br> SÚ Trpísty
KÚ Trpísty
<br> SÚ Čerňovice
KÚ Čerňovice
<br> SÚ Únehle
KÚ Únehle
<br> SÚ Kšice
KÚ Kšice
<br> K2.4
<br> K2.14
<br> K3.3
<br> K2.15
<br> K2.6
<br> K2.4
<br> K2.3
K2.5
<br> K2.20
<br> K1.9
<br> K3.3
<br> K1.4
<br> K1.6
<br> K2.19
<br> K1.6
<br> K3.2
<br> K2.13
<br> K2.2
<br> K2.2
<br> K2.7
<br> K2.9
<br> K2.9
<br> K2.11
<br> K2.12
<br> K2.12
<br> K2.17
<br> K1.8
<br> K1.7
<br> K1.3
<br> D2.1 D2.2a
<br> D2.2b
<br> D1.1
<br> K2.10
<br> K1.2
<br> K1.6
<br> K1.12
<br> K3.12
<br> VR3.1
<br> VR2.4
<br> VR2.6
<br> VR2.7
<br> VR3.1
<br> VR2.8
<br> VR2.3
<br> VR2.2
<br> VR2.2
<br> VR2.5
<br> VR1.1
<br> VR2.1
<br> VD2.1
<br> VD2.2a
<br> VD1.4
<br> VD1.6
<br> VD1.5
<br> V...
N2B_Hlavní výkres_část B_1_5000.pdf (2.88 MB)
Vackava
<br> B l a h o u s t s k ý l e s
<br> v.n.Hracholusky
<br> příst.Nový Most
<br> Hracholusky
<br> M i n o r i t s k ý l e s
<br> Beraní Dvůr
<br> U Rájové
<br> Malovický p <.>
<br> Válečkův Mlýn
<br> žst.Pňovany
<br> D l o u h é z á h o n y
<br> Nový rybník
<br> Nový Dvůr
<br> V T ř e š ň o v c e
<br> U L e s a
<br> U T ř e š n í
<br> Pod Hájovnou
<br> N a G r u n t u
<br> V l č í l e s
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ.2
NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
NZ.2DZ
<br> NP
<br> NP
<br> NP
<br> RI
<br> RI
<br> W.1
<br> OM
<br> NP NP
<br> NP
<br> NP.1
<br> OS
<br> NL
<br> 450
<br> 460
<br> 450
<br> 450
<br> 41
0
<br> 420
<br> 430
<br> 440
<br> 380
<br> 390
<br> 400
<br> 400
<br> 400
<br> SÚ Stříbro
KÚ Stříbro
<br> SÚ Stříbro
KÚ Butov
<br> SÚ Pňovany
KÚ Pňovany
<br> SÚ Únehle
KÚ Únehle K 50
<br> mezofilní
<br> K 50
hygrofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> LBK
hygrofilní
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
hygrofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> LBC smíšené
v
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
hygrofilní
<br> LBC mezofilní
v
<br> K 50
mezofilní
<br> K 50
mezofilní
<br> LBK
mezofilní
<br> Malovice
<br> K3.1
<br> K3.1
<br> K3.1
<br> K3.1
<br> K3.2
<br> K3.6
<br> K1.1
<br> D3.2
<br> K3.8
<br> K3.15
<br> K3.6
<br> K3.14
<br> K3.14
<br> K3.8
<br> K3.8
<br> K3.8
<br> K3.14
<br> K1.10
<br> K1.11
<br> K3.7
<br> K3.5
<br> K3.10
<br> K3.11
<br> D3.1
<br> K3.10
K3.7
<br> K3.7
<br> D3.2
<br> K3.11
<br> K3.9
<br> K3.12
<br> K1.16
<br> K3.13K3.4
<br> Z1.3
<br> Z1.2
<br> R3.1
<br> T3.2
<br> T3.1
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ.2
NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
NZ.2DZ
<br> NP
<br> NP
<br> NP
<br> RI
<br> RI
<br> W.1
<br> OM
<br> NP NP
<br> NP
<br> NP.1
<br> OS
<br> NL
<br> II/19329 sm
ěr Butov,Stříbro
<br> žel.trať č.177
<br> sm
ěr Pňovany
<br> MAPOVÉ PODKLADY
<br> plochy
změn
<br> územní
rezervy
<br> stabiliz <.>
plochy
<br> PRVKY ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> Z
<br> R
<br> D1.1
<br> K1.1
<br> E1.1
<br> SÚ Stříbro
KÚ Stříbro
<br> SÚ Stříbro
KÚ Butov
...
N2A_Hlavní výkres_část A_ 1_5000.pdf (3.79 MB)
Za Bardou
<br> Kamenná hůrka
<br> N a P a v l o v c e
<br> U M a l o v i c
<br> P s í v r c h
<br> Nad Úterským potokem
<br> Únehle
<br> žst.Trpísty
<br> Velká podkova
<br> N a d P ř e h r a d o u
<br> Z a V i l o u
<br> Za Liškami
<br> V Bunkru
<br> U C i h e l n y
<br> Úterský p <.>
<br> Z a Š k o l o u
<br> Na Pasekách
<br> V J a z y k u
<br> Z a P í s k o v n o u
<br> U B l a h o u s t
<br> TI
<br> BH
<br> OV
<br> OV
<br> BV
<br> OS
<br> BH
<br> OH
<br> PD
<br> BH
<br> BV
<br> ZS
<br> TIOM
<br> BV
<br> PZ
<br> PZ
<br> NP
<br> NP
<br> NP
<br> NP
<br> NP.1
<br> NP
<br> NP
<br> NP.1
<br> NP
<br> NP
NP
<br> NP
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
NL
<br> NL
<br> NL
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
NZ.2
<br> NZ.1
<br> NZ.1
<br> NZ.1
<br> NZ.2
<br> NZ.1
<br> NZ.1
<br> NZ.2
<br> DL.1
<br> DZ
<br> VD
<br> W.1
<br> DZ
<br> RZ
<br> BV
<br> DL.2
<br> OVZO
<br> BV
<br> BV
<br> DL.2
<br> SV
<br> SV
<br> VX
<br> BVBV
<br> BV
<br> BV
<br> SV
<br> SV
<br> BV RZRZ
<br> OH
<br> BV
<br> OV
<br> NP.1
<br> BV
<br> NZ.1
<br> NP.1
<br> TI
<br> W.1
<br> W W
W
<br> NP
NP
<br> NP
<br> PZ
<br> NP
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> W
<br> NP.1
<br> NP.1
<br> NP.1NZ.2
<br> PZZO
W
<br> VD
<br> ZO
<br> BH
<br> PZ
<br> W.1
<br> W.1 NZ.1
<br> NZ.1
<br> NL.1
<br> NP.1
<br> NL.1
<br> NP.1
<br> NZ.2
<br> NL.1
<br> NP.1
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ.2
W
<br> NZ.1
NZ
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NZ
<br> VZ
<br> PS
<br> RZ
<br> ZS
<br> OV
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> W
W
<br> W W
<br> ZS
<br> PZ
<br> ZS
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL.1
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL.1NL.1
<br> NL.1
<br> NL NL
<br> NL
<br> NL.1
<br> NL
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.2
<br> NZ.1
<br> NZ.2
<br> NZ.2
NZ.2
<br> NP
<br> NP.1
<br> NP
<br> OVNP
<br> NP
<br> NP
<...
N1_Základní členění_1_10000.pdf (3.45 MB)
Z1.3
<br> Z2.8
<br> Z2.4
<br> Z2.7
<br> Z2.1
Z2.2
<br> Z2.3
<br> Z1.2
<br> Z2.5
<br> Z2.9
<br> R3.1
<br> Z2.6
<br> Z1.1
<br> 450
<br> 460
<br> 480
<br> 49
0
<br> 40
0
<br> 450
<br> 400400
<br> 400
<br> 450
<br> 450
<br> 430
<br> 460
<br> 470
<br> 450
<br> 470
<br> 460
<br> 460
470
<br> 48
0
<br> 41
0
<br> 420
<br> 430
<br> 440
<br> 380
<br> 390
400
<br> 400
<br> 400
<br> 380390
<br> 470
<br> 480
<br> 49
0
<br> 490
<br> 450
<br> 450
<br> MAPOVÉ PODKLADY
<br> plochy
změn
<br> územní
rezervy
<br> stabiliz <.>
plochy
<br> PRVKY ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> Z
<br> R
<br> plochy
změn
<br> územní
rezervy
<br> stabiliz <.>
plochy
<br> PRVKY PŘECHÁZEJÍCÍ NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
<br> Malovický p <.>
<br> Vackava
<br> P e t r s k ý l e s
<br> Za Bardou
<br> Kamenná hůrka
<br> N a P a v l o v c e
<br> U M a l o v i c
<br> P s í v r c h
<br> Nad Úterským potokem
<br> B l a h o u s t s k ý l e s
<br> v.n.Hracholusky
<br> příst.Nový Most
<br> Hracholusky
<br> M i n o r i t s k ý l e s
<br> Beraní Dvůr
<br> U Rájové
<br> Malovický p <.>
<br> v.n.HracholuskyPetrský p <.>
<br> Petrský p <.>
<br> Únehle
<br> Butov
<br> Válečkův Mlýn
<br> žst.Pňovany
<br> žst.Trpísty
<br> D l o u h é z á h o n y
<br> Nový rybník
<br> Nový Dvůr
<br> N a d P ř e h r a d o u
<br> Z a V i l o u
<br> Za Liškami
<br> V Bunkru
<br> U C i h e l n y
<br> Úterský p <.>
<br> V T ř e š ň o v c e
<br> U L e s a
<br> U T ř e š n í
<br> Pod Hájovnou
<br> U Š k o l k y
<br> N a G r u n t u
<br> N a S a m o t á c h
<br> Z a Š k o l o u
<br> Na Pasekách
<br> V J a z y k u
<br> V l č í l e s
<br> Z a P í s k o v n o u
<br> U B l a h o u s t
<br> SÚ Kšice
KÚ Lomnička
<br> SÚ Trpísty
KÚ Sviňomazy
<br> SÚ Trpísty
KÚ Trpísty
<br> SÚ Stříbro
KÚ Stříbro
<br> SÚ Stříbro
KÚ Butov
<br> SÚ Pňovany
KÚ Pňovany
<br> SÚ Čerňovice
KÚ Čerňovice
<br> SÚ Únehle
KÚ Únehle
<br> SÚ Kšice
KÚ Kšice
<br> Blahousty
<br> Erpužice
<br> Malovice
<br> Z1.3
<br> Z2.8
<br> Z2.4
<br> Z2.7
<br> Z2.1
Z2.2
<br> Z2.3
<br> Z1.2
<br> Z2.5
<br> Z2.9
<br...
ÚZEMNÍ PLÁN_ERPUŽICE_textová část.pdf (1.12 MB)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.…….<.>
<br>
Územní plán
<br> ERPUŽICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Březen 2019
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br>
<br> Vydáno Zastupitelstvem obce Erpužice
<br> Nabytí účinnosti dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> MÚ Stříbro,odbor výstavby a územního plánování
<br> Bc.Vladislav Hanzlíček,vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br> ÚP Erpužice Březen 2019
<br>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXX,Jiráskovo nám.XX,XXX XX Plzeň,377455722 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Správní orgán:
<br> Obec Erpužice
<br> Erpužice 1,349 01 Erpužice
<br> starosta obce: XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel:
<br>
<br> Městský úřad Stříbro
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br> Masarykovo náměstí 63,349 01 Stříbro
<br> Zodpovědná osoba pořizovatele: Bc.Vladislav Hanzlíček
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovatel:
<br>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXX
<br> Autorizovaný architekt ČKA XXXXX
<br> Jiráskovo nám.18,326 00 Plzeň
<br>
<br> ÚP Erpužice Březen 2019
<br>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXX,Jiráskovo nám.XX,XXX XX Plzeň,377455722 3
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Erpužice,příslušné podle ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),za použití ustanovení §
<br> 43 odst.4 stavebního zákona v souladu s ust.§ 171 a následujících,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
<br> plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
<br>
<br>
...
VV - Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném ÚP Erpužice.pdf (88.85 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
<br> Masarykovo náměstí 1,349 01 STŘÍBRO
Tel.+420 374 801 111,Fax +420 374 801 331,e-mail:podatelna@mustribro.cz
<br> Strana 1 / 2
<br> Městský úřad Stříbro IČ: Kontakt:
Masarykovo náměstí 1,349 01 Stříbro 00260177 podatelna@mustribro.cz  374 801 111  374 801 331
<br> http://www.mustribro.cz
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.:
ZE DNE:
EVID.Č.: 16938/19-STRIBRO
NAŠE Č.J.: 1644/OVÚP/19
VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: kopetova@mustribro.cz
DATUM: 14.08.2019
VYPRAVENO DNE:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Erpužice
<br> Městský úřad Stříbro,odbor výstavby územního plánování,jako věcně a místně příslušný orgán obce –
orgán územního plánování podle ustanovení § 6 zákona odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“),v platném znění <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením § 165 odst.3 stavebního zákona tyto základní údaje o vydaném Územním
plánu Erpužice:
<br> - Územní plán Erpužice vydalo Zastupitelstvo obce Erpužice,usnesením č.4/IV./1 ze dne 18.02.2019 <.>
Územní plán Erpužice nabyl účinnosti 22.05.2019 <.>
<br> - Územní plán Erpužice řeší tyto katastrální území:
- k.ú.Blahousty,Erpužice,Malovice u Erpužice <.>
<br> Městský úřad Stříbro,odbor výstavby a územního plánování,oznamuje v souladu s ustanovením § 165
odst.3 stavebního zákona,že do „Územního plánu Erpužice“ je možné nahlížet na těchto místech:
<br>  u pořizovatele – Městský úřad Stříbro – odbor výstavby a územního plánování,Masarykovo
<br> náměstí 63,349 01 Stříbro
<br>  u stavebního úřadu – Městský úřad Stříbro – odbor výstavby a územního plánování,Masarykovo
<br> náměstí 63,349 01 Stříbro
<br>  Krajského úřadu Plzeňského kraje,odbor regionálního rozvoje <.>
<br> „otisk úředního razítka“
<br> Bc.Vladislav Hanzlíček v.r <.>
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
<br> Za správnost vyhotovení:
Bc.XXXX XXXXXXXX
<br> Městský úřad Stříbro – Správní odbor
Masarykovo náměstí 1
3...

Načteno

edesky.cz/d/3190899

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Pronájem   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stříbro      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz